Komisie mestského zastupiteľstva v Holíči


Dokumenty  


Pre volebné obdobie 2014-2018 bolo zriadených 7 komisií:

Nataa Londarevov resize Komisia finančná a podnikateľskej činnosti   
PredsedaIng. Nataša  Londarevová
Podpredseda: Ing. Roman Hrnčirík
Členovia:MUDr. Andrea Švrčková, JUDr. Viera Kučerová, Ing. Igor Bartošík, Bc. Boris Bízek, Ing. Renáta Kormanová, Karol Čambal, Jarmila Duffková, Mgr. Jozef Hrušecký
Jozef Vlej resize Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia
Predseda: Ing. Jozef Vlčej
Podpredseda:  Ing. Jaroslav Végh
Členovia: Ing. Peter Harský, Ing. Miroslav Bilický, Peter Štermenský, Karol Čambal, PhDr. Matej Čambal, Jaroslav Minařík, Ing. Peter Ovečka, Ing. Jozef Valúch 
Eduard Vesel resize Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na  činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ
Predseda : Mgr. Eduard Veselý
Podpredseada : MUDr. Marek Pollák
Členovia: Peter Štermenský, Zdeněk Švejcar, Ing. Renáta Ovečková, PhDr. Lenka Látalová, PhD., Mgr. Jozef Vlčej, PhD., Ing. Jaroslav Végh, Jozef Figura, Mgr. Peter Michalička
Miroslav Bilick resize Komisia  školstva, kultúry a športu

PredsedaIng. Miroslav Bilický
Podpredseda: PhDr. Lenka Látalová, PhD.
Členovia: Eva Mária Veselská, Bc. Radoslav Vrablic, Mgr. Peter Ovečka, Ing. Roman Hrnčirík, Helena Huláková, Mgr. Dana Janečková, Bc. Pavol Mihál, Mgr. Radovan Srnec

Jarmila Duffkov resize Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová
Predseda: Jarmila Duffková
Podpredseda: MUDr. Andrea Švrčková
Členovia: MUDr. Bohumíra Kudláčová, Lukáš Valúch, MUDr. Eva Véghová, MUDr. Marek Pollák, MUDr. Roman Petrik, Viera Mikulášiková, Bc. Ivana Jurovatá
Rastislav Caletka resize Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Predseda: Rastislav Caletka
Podpredseda: Ing. Igor Bartošík
Členovia: Ing. Peter Stachovič, Mgr. Jozef Hrušecký, Ing. Marian Honza, CSc., Ing. Ján Kubík, Ing. Sergej Londarev
Peter Oveka resize Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

Predseda: Ing. Peter Ovečka
Členovia: Ing. Miroslav Bilický, Rastislav Caletka

13