Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Montované domy - fiktívny projekt

Sample Image
Fiktívny projekt na stiahnutie (vo formáte .ppt 9 MB ) 

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80 % a v Európe približne 50 % realizovaných novostavieb. Napriek tomu, že montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod, ich zastúpenie je u nás pomerne malé.

Montované domy včera a dnes

Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz len na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk zanechali hlbokú stopu v mysli obyvateľov a prípadných budúcich investorov.
Napríklad aj slovo panel, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, a nie samotný materiál, vyvoláva v laickej verejnosti nepríjemné, ale mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme montovaný dom, ktorý vyvoláva predstavu dočasnej, provizórnej a subtílnej stavby.


A pritom dnešná generácia montovaných domov predbehla dokonca aj klasický spôsob  výstavby, a to najmä v požiadavkách na:
tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené
normou,
ekologickú nenáročnosť – v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s
optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie,
časovú nenáročnosť – vďaka fabricky vopred vyrobeným dielcom, premyslenému
spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v
priebehu niekoľkých týždňov od začatia stavby,
finančnú nenáročnosť – presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách,
úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Predsudky proti montovaným domom
Budúcich užívateľov zaujíma často pevnosť stien a ich odolnosť proti úmyselnému poškodeniu a prírodným živlom. Jednotlivci a rodiny sa čoraz viac snažia uzatvárať v takmer nedobytných obydliach a úzkostlivo chránia svoje súkromie. Doba sa však neustále mení, spoločnosť sa vyvíja a treba si uvedomiť, že dom nestaviame len na desať či dvadsať rokov. Kvalitné montované domy majú certifikát o výsledku tzv. hurikán testu, testu odolnosti proti ohňu (v predpísanom čase, ktorý je pre všetky domy rovnaký), plesniam, parazitom a pod. V oblasti estetických kvalít, tepelných a zvukovoizolačných vlastností montované domy zaznamenali za posledné desaťročia obrovský skok dopredu, pričom v niektorých parametroch predbehli aj klasické murované domy.

Pôvod montovaných domov
Tehlový dom nie je typický pre celý región Slovenska. Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. V niektorých regiónoch majú tradíciu aj hrazdené alebo zrubové drevostavby. Neskôr sa murovaný dom rozšíril do všetkých regiónov a dnes sa postupne vraciame aj k materiálom, ako je tehla. Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód s použitím nových materiálov.


Čas sú peniaze
Montáž sa uskutočňuje dvojakým spôsobom:
z dielcov s rozmermi jedného podlažia a so šírkou približne jeden meter,
• z veľkorozmerných dielcov, ktoré potom tvoria celú obvodovú stenu.

Najprv sa musia zhotoviť základy alebo spodná časť stavby. Ak je táto fáza hotová, začína sa realizovať samotná horná stavba. Obvodové steny, niekedy už s osadenými oknami, možno postaviť za jeden až tri dni (pri veľkosti bežného rodinného domu). Potom sa montujú vchodové dvere, realizuje krov, zhotovujú inštalácie, nasleduje vyhotovenie povrchových úprav stien a stropov, montáž podláh a kúrenia. Už týždeň po začatí prác sa môže kúriť. V nasledujúcich dňoch sa zhotovujú dlažby a obklady kúpeľne a kuchyne, v izbách sa kladie nášľapná vrstva podláh (parkety, keramika, linoleum), osádzajú sa vnútorné dvere a o tri až šesť týždňov možno hotový dom odovzdať majiteľovi do užívania. Termíny stavebných prác sa pri jednotlivých stavebných firmách môžu, samozrejme, líšiť.

 Ako je to s vykurovaním?
Štandardne je vykurovanie, skôr dokurovanie pomocou elektrických konvektorov. Je možnosť aj vykurovanie pomocou krbu alebo ďalších alternatív ako je tepelné čerpadlo, plyn, ktorý stojí mimochodom cca 80.000,- Sk. Elektrické vykurovanie je navrhnuté kvôli nízkej spotrebe, čo je v kombinácii s rekuperačnou jednotkou cca 6.000,- Sk/rok.
13