Montované domy - fiktívny projekt

Sample Image
Fiktívny projekt na stiahnutie (vo formáte .ppt 9 MB ) 

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80 % a v Európe približne 50 % realizovaných novostavieb. Napriek tomu, že montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod, ich zastúpenie je u nás pomerne malé.

Montované domy včera a dnes

Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz len na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk zanechali hlbokú stopu v mysli obyvateľov a prípadných budúcich investorov.
Napríklad aj slovo panel, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, a nie samotný materiál, vyvoláva v laickej verejnosti nepríjemné, ale mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme montovaný dom, ktorý vyvoláva predstavu dočasnej, provizórnej a subtílnej stavby.


A pritom dnešná generácia montovaných domov predbehla dokonca aj klasický spôsob  výstavby, a to najmä v požiadavkách na:
tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené
normou,
ekologickú nenáročnosť – v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s
optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie,
časovú nenáročnosť – vďaka fabricky vopred vyrobeným dielcom, premyslenému
spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v
priebehu niekoľkých týždňov od začatia stavby,
finančnú nenáročnosť – presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách,
úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Predsudky proti montovaným domom
Budúcich užívateľov zaujíma často pevnosť stien a ich odolnosť proti úmyselnému poškodeniu a prírodným živlom. Jednotlivci a rodiny sa čoraz viac snažia uzatvárať v takmer nedobytných obydliach a úzkostlivo chránia svoje súkromie. Doba sa však neustále mení, spoločnosť sa vyvíja a treba si uvedomiť, že dom nestaviame len na desať či dvadsať rokov. Kvalitné montované domy majú certifikát o výsledku tzv. hurikán testu, testu odolnosti proti ohňu (v predpísanom čase, ktorý je pre všetky domy rovnaký), plesniam, parazitom a pod. V oblasti estetických kvalít, tepelných a zvukovoizolačných vlastností montované domy zaznamenali za posledné desaťročia obrovský skok dopredu, pričom v niektorých parametroch predbehli aj klasické murované domy.

Pôvod montovaných domov
Tehlový dom nie je typický pre celý región Slovenska. Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. V niektorých regiónoch majú tradíciu aj hrazdené alebo zrubové drevostavby. Neskôr sa murovaný dom rozšíril do všetkých regiónov a dnes sa postupne vraciame aj k materiálom, ako je tehla. Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód s použitím nových materiálov.


Čas sú peniaze
Montáž sa uskutočňuje dvojakým spôsobom:
z dielcov s rozmermi jedného podlažia a so šírkou približne jeden meter,
• z veľkorozmerných dielcov, ktoré potom tvoria celú obvodovú stenu.

Najprv sa musia zhotoviť základy alebo spodná časť stavby. Ak je táto fáza hotová, začína sa realizovať samotná horná stavba. Obvodové steny, niekedy už s osadenými oknami, možno postaviť za jeden až tri dni (pri veľkosti bežného rodinného domu). Potom sa montujú vchodové dvere, realizuje krov, zhotovujú inštalácie, nasleduje vyhotovenie povrchových úprav stien a stropov, montáž podláh a kúrenia. Už týždeň po začatí prác sa môže kúriť. V nasledujúcich dňoch sa zhotovujú dlažby a obklady kúpeľne a kuchyne, v izbách sa kladie nášľapná vrstva podláh (parkety, keramika, linoleum), osádzajú sa vnútorné dvere a o tri až šesť týždňov možno hotový dom odovzdať majiteľovi do užívania. Termíny stavebných prác sa pri jednotlivých stavebných firmách môžu, samozrejme, líšiť.

 Ako je to s vykurovaním?
Štandardne je vykurovanie, skôr dokurovanie pomocou elektrických konvektorov. Je možnosť aj vykurovanie pomocou krbu alebo ďalších alternatív ako je tepelné čerpadlo, plyn, ktorý stojí mimochodom cca 80.000,- Sk. Elektrické vykurovanie je navrhnuté kvôli nízkej spotrebe, čo je v kombinácii s rekuperačnou jednotkou cca 6.000,- Sk/rok.
 • titulka fasiangV sobotu 22. februára ovládla ulice Holíča slávnostná nálada. Folklórny súbor Valša po roku nadviazal na obnovenú tradíciu fašiangov a priblížil Holíčanom tento dávny ľudový zvyk, ktorý sa dodnes zachováva prevažne iba na dedinách.
  Fašiangová pochôdzka mestom sa začala podľa zvyklostí u starostu, teda u primátora mesta. Nielen tu, ale aj všade, kde veselý sprievod v krojoch a maskách zavítal, sa stretol so srdečným prijatím. Muzikanti pozvali pesničkami do tanca, hostitelia počastovali návštevníkov kalíškom, koláčmi i ďalšími pochúťkami, do pokladničky dali nejaký ten groš a na šabľu klobásu či slaninu. Fašiangový deň vyvrcholil večernou zábavou s pochovávaním basy.

  Holíčske fašiangy s Valšou
 • titulka orpz20. februára sa Kultúrno-osvetové centrum Holíčskeho zámku stalo dejiskom nevšedného významného podujatia. Pri príležitosti 10. výročia zriadenia a činnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici sa tu uskutočnil slávnostný služobný aktív. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätný list a čestné uznanie riaditeľa OR PZ v Skalici za vynikajúce plnenie služobných úloh a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch si prevzalo 43 jednotlivcov, piati príslušníci obvodných oddelení získali mimoriadne povýšenie, ďalší traja boli ocenení Čestnou medailou. Pamätný list a čestné uznanie za spoluprácu s Okresným riaditeľstvom PZ v Skalici udelil jeho riaditeľ tridsiatim jednotlivcom, predstaviteľom samospráv, štátnej správy, súčinnostných zložiek, zamestnankyniam OR PZ, mestských polícií Skalica a Holíč ako aj Polície ČR Hodonín.

  Desaťročie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica
 • titulka rekonV uplynulých dňoch bola dokončená rekonštrukcia ďalšieho objektu, tzv. depozitu v areáli Holíčskeho zámku. 13. februára sa uskutočnilo oficiálne slávnostné odovzdanie tejto obnovenej časti našej národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s primátorom prestrihla symbolickú pásku ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
  Obnova objektu sa realizovala v rámci projektu nazvaného Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Na jeho spolufinancovanie prispelo ministerstvo kultúry dotáciou vo výške 666 tisíc eur, Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 35 tisíc eur.
  Interiéry, vybavené výstavnými panelmi, figurínami a ďalším zariadením, budú využívané ako muzeálne či galerijné priestory s voľne inštalovanými artefaktmi, prezentujúcimi tradičnú kultúru mesta Holíč.

  „Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Ďalší objekt areálu zámku zrekonštruovaný
 • titulka plessportovcovKaždoročnou súčasťou plesovej sezóny v Holíči sa už neodmysliteľne stal aj Ples športovcov. Ďalší ročník tohto podujatia sa konal v piatok 7. februára v Kultúrno-osvetovom centre. Organizátori z TJ Iskra ozvláštnili priestory výzdobou, nesúcou sa v znamení tohtoročného významného jubilea, storočnice klubu.

  Po úvodnej skladbe v podaní Tamary Bízekovej sa o ďalší kultúrny program postarali dievčatá z tanečného štúdia Gracefull z Hodonína. Po oficiálnom privítaní moderátorom Ivanom Zborilom sa v mene organizátorov prihovoril prítomným aj predseda TJ Iskra Boris Bízek, ktorý so svojou manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. Zábava v sále i na  tanečnom parkete pri pesničkách skupiny Black and White vydržala až takmer do rána.

  Športovci sa zabávali na svojom plese
13