Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Tvorba projektov pre materské školy

Dňa 1.3.2007 sme u nás v MŠ Holíč, Lúčky v spolupráci s  Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica (RRASI) zrealizovali zaujímavý odborný seminár  na tému  „Tvorba projektov “, na ktorom sa zúčastnilo 28 učiteliek materských škôl z Holíča a obcí z blízkeho okolia Holíča.

Sample Image

Sample Image

Odborný výklad k tejto problematike nám  podala riaditeľka RRASI Ing. Dagmar Michaličková.
Cieľom seminára bolo získať prostredníctvom IKT (informačno-komunikačných technológií) nové informácie v oblasti riadenia projektov, projektovom cykle, možnostiach získania finančných dotácií a v neposlednej rade o spôsobe realizácie pripraveného projektu.
Dotácie, ktoré možno čerpať z rôznych fondov a nadácíí vďaka dobre pripraveným projektom sú obrovskou pomocou k zrealizovaniu myšlienok tvorivosti učiteliek a patria bezpochyby k jednej zo základných možností participácie na nich.
                                                                          Daša Sládková, riaditeľka MŠ Holíč

S angličtinou na kraj

Priestory holíčskeho Centra voľného času na Zámockej sa v stredu 17.januára stali miestom konania regionálnej súťaže olympiády v anglickom jazyku. V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Krajského školského úradu, sa zišlo spolu 23 najúspešnejších žiakov základných škôl okresov Skalica a Senica, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl.
Svoje vedomosti v rámci skalického okresu prišlo prezentovať 12 súťažiacich zo šiestich škôl, okres Senica reprezentovalo 11 žiakov zo siedmich škôl.
Štvorčlenná odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Anna Holzmannová z holíčskej Základnej školy na Bernolákovej, hodnotila jazykové zdatnosti žiakov v šiestich úlohách. Slovná zásoba, gramatika, posluch i čítanie s porozumením, príbeh z obrázku a tzv. role play dokonale preverili znalosť anglického jazyka každého zo súťažiacich.
Najlepšie vedomosti medzi žiakmi okresu Skalica preukázala v kategórii 1A Jana Gažová zo Základnej školy na Školskej v Holíči, ktorá sa stala víťazkou okresného kola a zabezpečila si tak postup do krajského kola. Ako druhá skončila Tereza Vacková z holíčskej Základnej školy na Bernolákovej a tretie miesto obsadila Silvie Holečková zo ZŠ Vajanského v Skalici.
V kategórii 1B si prvenstvo vybojovala Michaela Privrelová zo skalickej Základnej školy na Vajanského, druhé miesto obsadila Pavlína Černáková zo ZŠ Bernolákova Holíč a ako tretí sa umiestnil Marek Tomeček z holíčskej Základnej školy na Školskej.
Spomedzi súťažiacich v rámci okresu Senica sa v kategórii 1A najviac darilo žiakom senických škôl, ktorí obsadili prvé tri miesta. Víťazkou sa stala Mária Rossáková zo Základnej školy Komenského, na druhom mieste skončila Simona Ožvoldíková zo ZŠ na Sadovej a tretie miesto obsadila Monika Krutá zo ZŠ V.P.Tótha.
V kategórii 1B si prvenstvo vybojovala Lucia Masárová zo ZŠ Šaštín Stráže, ako druhý sa umiestnil Mojmír Knápek zo Základnej školy s Materskou školou Cerová a ako tretia skončila Mária Bederková zo ZŠ Sadová v Senici.  

Najúspešnejší súťažiaci z holíčskych základných škôl. Zľava Pavlína Černáková, Marek Tomeček a Tereza Vacková.

Sample Image

Jana Gažová zo ZŠ na Školskej ako víťazka kategórie 1A bude v rámci okresu Skalica ako jediná reprezentovať holíčske školy v krajskom kole.

Sample Image

13