Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zápis do materskej školy

Riaditeľka MŠ , Lúčky 14, v Holíči oznamuje všetkým rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2008/2009 bude od 3. 3. do 31. 3. 2008 denne  od 10.00 - 15.30 hod. na sekretariáte riaditeľky MŠ, Lúčky. Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku potvrdenú od ošetrujúceho lekára dieťaťa.
Prihlášky pre deti do predškolského zariadenia si každý rodič môže vyzdvihnúť od 3.3.2008 na všetkých elokovaných pracoviskách MŠ (Lúčky, Čabelku, Hollého, Kollárova)

Čítať ďalej...

Zápis prvákov do holíčskych základných škôl

Každoročne sa v období od 15. januára do 15. februára uskutočňujú na všetkých slovenských základných školách zápisy detí do 1. ročníka. Už tradične sa v našom meste tento akt organizuje na obidvoch školách v rovnakom termíne.
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009 sa uskutoční
29. a 30. januára 2008 v čase od 13°° hod. do 17°°hod.
v priestoroch základných škôl
na Bernolákovej a Školskej ulici.

Sample Image

Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy!

Čítať ďalej...

SOŠ Holíč má nové logo

Sample ImageOd 1.septembra Stredná poľnohospodárska škola v Holíči zmenila svoj doterajší názov a v súčasnosti už nesie nový - Stredná odborná škola Holíč. So zmenou názvu bolo potrebné zmeniť aj oficiálne logo. Manažment školy preto vyhlásil súťaž o najlepší návrh loga školy. Príležitosť rozhodnúť o novom znaku dostali študenti, ktorí mohli pre jeho tvorbu využiť svoje vlastné predstavy a motiváciu.
Do súťaže sa zapojili študenti všetkých ročníkov, ktorí poslali celkom 60 návrhov. Z užšieho finálového výberu 17 prác porota zostavená z pedagogických pracovníkov vybrala štyri, ktoré najviac charakterizujú školu, jej hlavné zameranie.

Čítať ďalej...

S dejepisom do semifinále

holicV tomto roku sa koná už IX.ročník vedomostnej dejepisnej súťaže nazvanej Otázniky histórie. Do jej prvého kola, ktorej témou boli dejiny Slovenska, sa v rámci republiky zapojilo 3500 študentov stredných škôl, medzi nimi aj 270 študentov Strednej odbornej školy v Holíči. Piatim z nich sa podarilo zabezpečiť si postup do ďalšieho, semifinálového kola.
Za účasti všetkých študentov školy v stredu 5.decembra v mene mesta i Trnavského samosprávneho kraja, ktorý bol spoluorganizátorom súťaže, prišiel k tomuto úspechu popriať primátor Zdenko Čambal. Spolu s ním sa slávnostného podujatia zúčastnila aj PhDr. Miroslava Bušíková z Asociácie primátorov a starostov, ktorá súťaž pripravovala. 

Čítať ďalej...

Slávnostné imatrikulácie prvákov

Sample ImageUž po druhýkrát sa riaditeľstvo holíčskej Základnej školy na Školskej rozhodlo netradične prijať do svojich radov tohtoročných prváčikov. Podobne ako v predchádzajúcom roku, kedy na škole takto po prvý raz vítali svojich najmenších žiakov, pripravili i tentoraz slávnostné podujatie. Na imatrikuláciu do domu kultúry v utorok 23.októbra okrem rodičov detí zavítalo aj niekoľko hostí, primátor Zdenko Čambal, vedúci odd. kultúry, školstva a sociálnych vecí mestského úradu František Janeček, za Spoločný školský úrad Hana Galková, poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Zethyová a ďalší.

Čítať ďalej...

13