Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Námornícka plavba holíčskych predškolákov

Sample ImageDopoludnie plné radosti, hier a zábavy prežívalo posledný aprílový štvrtok dvesto detí zo všetkých štyroch pracovísk holíčskej Materskej školy Lúčky. V areáli škôlky na Lúčkach sa v spolupráci so základnou umeleckou školou uskutočnilo podujatie nazvané Námornícka plavba. Z peňazí z rozpočtu materskej školy, fondu rodičovského združenia jednotlivých pracovísk i sponzorov v rámci rovnako nazvaného projektu škola dokúpila nové športové náradie, pomôcky i zariadenia pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Výsledkom bola táto spoločná akcia, ktorá okrem vzájomného stretnutia a zoznámenia sa spestrila starším predškolákom jeden z ich bežných dní.

Čítať ďalej...

Ekotriedou roka prváci z Bernolákovej

Sample ImageEšte v októbri minulého roka vyhlásil primátor mesta Holíč Zdenko Čambal súťaž o najlepšiu triedu v zbere viacvrstvových obalov. Do súťaže, na ktorej sa organizátorsky podieľalo Mesto s hlavným spoluorganizátorom, spoločnosťou Kuruc Company s.r.o, sa zapojili žiaci 43 tried oboch holíčskych základných škôl. Motiváciou sa stala nielen myšlienka zlepšenia životného prostredia ale i finančná odmena pre tri najúspešnejšie kolektívy.

Čítať ďalej...

Okresné kolo Pytagoriády

Sample ImageOkresné kolo už 29.ročníka predmetovej olympiády nazvanej Pytagoriáda. V spolupráci s holíčskym Centrom voľného času podujatie aj tentoraz pripravil Krajský školský úrad Trnava so sídlom v Holíči.
Svoje vedomosti z matematiky prišlo predviesť dovedna takmer stodvadsať žiakov 3. až 8.ročníkov z dvanástich základných škôl skalického okresu a gymnázia v Skalici.

Čítať ďalej...

Stredné odborné učilište Holíč


Vám pre školský rok 2008/2009 ponúka tieto učebné odbory: (pdf )

Stredné odborné učilište v Holíči je pilotnou školou

Naša škola bola vybraná ako jedna z piatich pilotných škôl trnavského kraja do národného
projektu „Kvalitní v škole, úspešní v živote“.
Zámerom projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote je vytvorenie spolupráce
súkromného sektora, stredných škôl a regionálnych samospráv v oblasti vzdelávania, ako aj
podpora získania podnikateľských zručností u žiakov stredných škôl.

Čítať ďalej...

13