Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zápis do 1. ročníka základnej školy 2012/2013

zapisV súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách sa zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 uskutoční 31. januára a 1. februára 2012 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl na Bernolákovej a Školskej ulici.

Čítať ďalej...

HOLÍČSKA EKOTRIEDA šk. roka 2010/2011“

strom001Ekovýchovná súťaž o najlepšiu  triedu v zbere viacvrstvových (tetrapakových) a hliníkových obalov  

Termín vyhlásenia: 15. október 2010
Vyhlasovateľ: Primátor mesta Holíč
Organizátor: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Odborný garant: Ing. Jakub Tokoš – referent životného prostredia, Mesto Holíč
Spoluorganizátor: KURUC COMPANY spol. s.r.o., VALHES Holíč.

Čítať ďalej...

Cyklistická súťaž predškolákov

00_10Priestory Ulice Jozefa Čabelku v Holíči sa v prvý septembrový piatok ráno premenili na pretekársku dráhu. Vedenie Materskej školy Lúčky tu pripravilo pre deti predškolského veku cyklistické preteky. Aj Mesto Holíč tak zareagovalo na výzvu predsedu TTSK Tibora Mikuša a predsedu Združenia miest a obcí región Jaslovské Bohunice na zorganizovanie cyklistickej súťaže pri príležitosti práve prebiehajúceho 54.ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Čítať ďalej...

Ekotriedou roka opäť prváci zo ZŠ Školská

 Ešte v októbri minulého roka vyhlásil primátor mesta Holíč Zdenko Čambal už po tretíkrát súťaž o najlepšiu triedu v zbere viacvrstvových obalov. Organizátorsky sa na nej podieľalo Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kuruc Company s.r.o.

Čítať ďalej...

Zápis do 1. ročníka základnej školy

V súlade s platným VZN č. 55  Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 uskutoční 26. a 27. januára v čase od 13°° hod. do 17°° hod. v priestoroch oboch základných škôl na Bernolákovej a Školskej ulici.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010 dosiahne šesť rokov,  je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad, alebo ktorých rodičia si želajú odklad povinnej školskej dochádzky.
K zápisu by si mali rodičia priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 7 € /poplatok slúži na nákup  učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.
Ak ešte nie ste celkom rozhodnutí, na ktorú z holíčskych škôl svoje dieťa prihlásite, bližšie informácie a zameranie školy nájdete na ich webových stránkach: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.sk a ZŠ Školská www.zsholic.sk.

 
Želáme budúcim holíčskym prváčikom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka  základnej školy!
13