Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

voľné pracovné miesto

Materská škola, Lúčky 14, Holíč prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ spĺňajúcu kvalifikačné kritériá (SPgŠ alebo VŠ so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku)
s nástupom od 1.1.2013
Žiadosť spolu so svojim životopisom zasielajte na mail.adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prerušenie prevádzky MŠ

P r e r u š e n i e  p r e v á d z k y   M Š


Riaditeľstvo MŠ oznamuje,
že v dňoch od 24.12.2012 –  do 02.01.2013 budú MŠ a jej AT
z a t v o r e n é .
Od 02.01.2013 - 04.01.2013 bude o t v o r e n é  len pracovisko AT J.Čabelku. Prevádzka celej MŠ začne od 07.01.2013.

Základná umelecká škola - oznam

Základná umelecká škola Holíč prijme od septembra 2012 do zamestnania: učiteľa hry na gitaru

Minimálne povinné vzdelanie: absolutórium konzervatória v odbore gitara.


Ponuky posielajte na adresu:
ZUŠ Holíč, Bernolákova 3, 90851 Holíč , Slovenská republika

mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo volajte priamo na tel.č.: 0346683620 , +421 903 475367

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 5 Holíč prijme do pracovného pomeru od 1.9.2012 kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka pre nižšie sekundárne vzdelávanie na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu : ZŠ Bernolákova 5, 908 51 Holíč.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.:034 6682484
13