Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1.septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1.februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29.júna 2018 (piatok).


osr2017
13