Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa začína 1.septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5.septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1.februára 2017 (streda) a končí sa 30.júna 2017 (piatok).

rozvrh
13