Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 1.septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3.septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4.februára 2019 (pondelok) a končí sa 28.júna 2019 (piatok).


SKOLR2019
13