Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa začína 1.septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5.septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1.februára 2017 (streda) a končí sa 30.júna 2017 (piatok).

rozvrh
13