Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

LEKÁRNE

Lekáreň Dr. Max
Hviezdoslavova 1472/10, Holíč
Tel.:034 / 321 44 05

 

Lekáreň - THEA
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 – 6602421


Lekáreň na Námestí
Nám Mieru 3
Tel: 034 651 1266

LEKÁR - odborný

MUDr. Darina NAGYOVÁ - gynekológ
Adresa : Hviezdoslavova 428/10, 908 51 Holíč
Tel. 034- 668 28 10

 

MUDr. SLIVKOVÁ Mária - gynekológ
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel./Fax : 034 - 668 41 68

 

MUDr. Martin DONOVAL - gynekológ
Adresa: Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034 668 51 11

 

MUDr. Eleonóra ČUNDERLÍKOVÁ - dermatovenerologická ambulancia
( kožná)
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034- 668 46 48MUDr. Roman PETRIK - ortopedická ambulancia
Adresa: Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč
Tel: 0948 557 873 

MUDr. Elena Tokošová, Ph.D. - Oftalmologická ambulancia
Adresa : Hviezdoslavova 428/10, 908 51 Holíč
Tel.  0944 993 535 

STOMATOLÓGOVIA - zubní lekári

MUDr. Zdenka KRŠKOVÁ– Stardent, s.r.o.
Adresa : Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 22 24

Mudr. Zuzana PETRIKOVÁ - Stardent, s.r.o.
Adresa : Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč 
Tel. : 034 - 651 15 56
 

N.I.T-T. s.r.o. -MUDr. Milan NAGY
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 25 35
 

MUDr. Jana DONOVALOVÁ
Adresa: Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034 -668 20 38, 0908 608 652
 

Silvia OŽOGOVÁ - súkromná zubná technika
Adresa: Hviezdoslavova 10
Tel: 034- 668 024 75

PRAKTICKÍ LEKÁRI PRE DOSPELÝCH

MUDr. Alexander Zakuťanský
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 24 44

 

MUDr. Gabriela UHLÍKOVÁ
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 28 05

 

MUDr. Ján RAK
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 30 10

 

MUDr. Pavol SCHULTZ
Adresa : Hviezdoslavova 109, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 40 93

13