Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum|Otvorenie cesty Holíč - Hodonín

                                                                                         SR ZNAK 
Voľby do NRSR 2020

LEKÁRNE

Lekáreň Dr. Max
Hviezdoslavova 1472/10, Holíč
Tel.:034 / 321 44 05

 

Lekáreň - THEA
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 – 6602421


Lekáreň na Námestí
Nám Mieru 3
Tel: 034 651 1266

LEKÁR - odborný

MUDr. Darina NAGYOVÁ - gynekológ
Adresa : Hviezdoslavova 428/10, 908 51 Holíč
Tel. 034- 668 28 10

 

MUDr. SLIVKOVÁ Mária - gynekológ
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel./Fax : 034 - 668 41 68

 

MUDr. Martin DONOVAL - gynekológ
Adresa: Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034 668 51 11

 

MUDr. Eleonóra ČUNDERLÍKOVÁ - dermatovenerologická ambulancia
( kožná)
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034- 668 46 48MUDr. Roman PETRIK - ortopedická ambulancia
Adresa: Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč
Tel: 0948 557 873 

MUDr. Elena Tokošová, Ph.D. - Oftalmologická ambulancia
Adresa : Hviezdoslavova 428/10, 908 51 Holíč
Tel.  0944 993 535 

STOMATOLÓGOVIA - zubní lekári

MUDr. Zdenka KRŠKOVÁ– Stardent, s.r.o.
Adresa : Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 22 24

Mudr. Zuzana PETRIKOVÁ - Stardent, s.r.o.
Adresa : Hviezdoslavova 7, 908 51 Holíč 
Tel. : 034 - 651 15 56
 

N.I.T-T. s.r.o. -MUDr. Milan NAGY
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 25 35
 

MUDr. Jana DONOVALOVÁ
Adresa: Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel: 034 -668 20 38, 0908 608 652
 

Silvia OŽOGOVÁ - súkromná zubná technika
Adresa: Hviezdoslavova 10
Tel: 034- 668 024 75

PRAKTICKÍ LEKÁRI PRE DOSPELÝCH

MUDr. Alexander Zakuťanský
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 24 44

 

MUDr. Gabriela UHLÍKOVÁ
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 28 05

 

MUDr. Ján RAK
Adresa : Hviezdoslavova 10, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 30 10

 

MUDr. Pavol SCHULTZ
Adresa : Hviezdoslavova 109, 908 51 Holíč
Tel. : 034 - 668 40 93

 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
 • titulka darcikrviV kalendári mestských podujatí má svoje trvalé miesto jesenné Stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 12. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný podvečer prijalo osemdesiat z vyše tristo päťdesiat evidovaných členov Miestneho spolku Červeného kríža.
  Podujatie bolo vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom za ich ochotu nezištne odovzdávať najcennejšiu ľudskú tekutinu a pomáhať tak zachraňovať životy a zdravie iných.
  Vyjadrením vďaky bolo aj ocenenie, ktoré za podporu a spoluprácu odovzdala primátorovi riaditeľka Územného spolku Červeného kríža v Senici.

  Z úcty a vďaky holíčskym darcom krvi
 • titulka vveterani11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov, či Deň červených makov. V tento pamätný deň, viažuci sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát uctili aj v Holíči. Podujatie, ktoré pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Mesto Holíč, bolo spomienkou na tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť.

  Deň vojnových veteránov
 • titulka mjarmokV sobotu 9.novembra sme si znovu pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po dvadsiaty deviaty raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku.
  Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami.

  Holíč bol opäť jarmočný
13