Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

Mesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, že žiadosti o dotáciu na rok 2017 sa predkladajú na podateľňu Mestského úradu v Holíči do 31. januára 2017. Tlačivo žiadosti je možné si stiahnuť na internetovej stránke Mesta Holíč alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p.Biskupičovej.
Nakoľko prišlo od 01.07.2016 k legislatívnym zmenám, právnická osoba je povinná k žiadosti doložiť:
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Pošta

 Slovenská pošta a.s.

 Adresa : Námestie mieru, 908 51 Holíč
 Telefón : 034 - 668 25 01

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

 Adresa: Štúrova 1, 908 51 Holíč
 Telefón : 150 - stála služba
 Telefón : 034 - 668 22 22
  Telefón ( riaditeľ ) : 034 - 668 46 98

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, detašované pracovisko Holíč

 

Názov úradu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Detašované pracovisko Holíč

Adresa:

Hviezdoslavova 17
908 51 Holíč

Telefón:

034/2443333 (Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby)
034/2443700 (Úsek služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny)
034/2443562 (Štátne sociálne dávky)
034/2443525 (Pomoc v hmotnej núdzi)

Fax:

 

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica)

Www:

http://www.upsvar.sk/

Čítať ďalej...

Rímskokatolícky farský úrad Holíč

Rímskokatolícky farský úrad Holíč

Informácie nájdete na www.faraholic.sk

POLÍCIA

Polícia


Adresa : Pri kaštieli 2, 908 51 Holíč
Telefón ( Obvodné oddelenie PZ ) : 034 - 668 23 33
Telefón ( OU vyšetrovania PZ ) : 034 - 668 39 31 


Mestská polícia


Adresa : Bratislavská č. 6, 908 51 Holíč
Telefón : 034 - 668 31 90
Telefón : 034 - 668 33 33
Bezplatná linka: 159 

13