Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum|Otvorenie cesty Holíč - Hodonín

                                                                                         SR ZNAK 
Voľby do NRSR 2020

Pošta

 Slovenská pošta a.s.

 Adresa : Námestie mieru, 908 51 Holíč
 Telefón : 034 - 668 25 01

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

 Adresa: Štúrova 1, 908 51 Holíč
 Telefón : 150 - stála služba
 Telefón : 034 - 668 22 22
  Telefón ( riaditeľ ) : 034 - 668 46 98

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, detašované pracovisko Holíč

 

Názov úradu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Detašované pracovisko Holíč

Adresa:

Hviezdoslavova 17
908 51 Holíč

Telefón:

034/2443333 (Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby)
034/2443700 (Úsek služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny)
034/2443562 (Štátne sociálne dávky)
034/2443525 (Pomoc v hmotnej núdzi)

Fax:

 

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica)

Www:

http://www.upsvar.sk/

Čítať ďalej...

Rímskokatolícky farský úrad Holíč

Rímskokatolícky farský úrad Holíč

Informácie nájdete na www.faraholic.sk

POLÍCIA

Polícia


Adresa : Pri kaštieli 2, 908 51 Holíč
Telefón ( Obvodné oddelenie PZ ) : 034 - 668 23 33
Telefón ( OU vyšetrovania PZ ) : 034 - 668 39 31 


Mestská polícia


Adresa : Bratislavská č. 6, 908 51 Holíč
Telefón : 034 - 668 31 90
Telefón : 034 - 668 33 33
Bezplatná linka: 159 

 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
 • titulka darcikrviV kalendári mestských podujatí má svoje trvalé miesto jesenné Stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 12. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný podvečer prijalo osemdesiat z vyše tristo päťdesiat evidovaných členov Miestneho spolku Červeného kríža.
  Podujatie bolo vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom za ich ochotu nezištne odovzdávať najcennejšiu ľudskú tekutinu a pomáhať tak zachraňovať životy a zdravie iných.
  Vyjadrením vďaky bolo aj ocenenie, ktoré za podporu a spoluprácu odovzdala primátorovi riaditeľka Územného spolku Červeného kríža v Senici.

  Z úcty a vďaky holíčskym darcom krvi
 • titulka vveterani11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov, či Deň červených makov. V tento pamätný deň, viažuci sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát uctili aj v Holíči. Podujatie, ktoré pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Mesto Holíč, bolo spomienkou na tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť.

  Deň vojnových veteránov
 • titulka mjarmokV sobotu 9.novembra sme si znovu pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po dvadsiaty deviaty raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku.
  Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami.

  Holíč bol opäť jarmočný
13