Tipy na výlety

HOLÍČ

1.           NÁUČNÝ CHODNÍK   „ Z lesa do lesa po stopách histórie“
Začína v lokalite Veterný mlyn- jediný kamenný mlyn na Slovensku. Nachádza sa nad barokovou sýpkou v zalesnenom prostredí. Chodníkom pokračujeme ku kostolu Božského srdca Ježišovho – barokový kostol  v blízkosti Loretánskej kaplnky. Námestím dole sa dostaneme k budovám Holíčskej fajansy, ktoré patria do barokovej zástavby Holíča, pokračujeme ku kostolu sv. Martina. Všetky tieto pamiatky sú označené informačnými tabuľami s popiskami. Gaštanovou alejou od Kostola sv. Martina po Zámockej ulici sa dostaneme k Holíčskemu zámku. Prestavaná protiturecká pevnosť na neskoro barokové sídlo. Od Holíčskeho zámku pokračujeme po trase na Valšu. Z Valše pokračujeme po modrej turistickej značke, ktorá vedie lesom k Zelenému mostu, k rieke Chvojnica, ktorá je ľavostranným prítokom  rieky Moravy.
2.          ZÁŽITKOVÁ  TRASA ING. VRATISLAVA SCHAALA
Začína v lokalite Valša a napája sa na Náučný chodník „ Z lesa do lesa po stopách histórie“. Náučný chodník končí u Zeleného mosta, ale zážitková trasa pokračuje pozdĺž rieky Chvojnica až k rieke Morava. Po hrádzi rieky Morava pokračujeme smerom na Kátovské ramená.  Popri Kátovských ramien prejdeme mäkkým lužným lesom do lokality záhrad v obci Kátov.  Tu zážitková trasa končí.
3.          LETISKO HOLÍČ
Neverejné vnútroštátne letisko bez pravidelných leteckých liniek s pristávacou dráhou 1200m.
Ostatná plocha letiska je trávnatý porast, pravidelne udržiavaný. História letiska siaha do vojnových čias, kedy slúžilo letisko ako záložné vojenské letisko. Leteckým výcvikom na letisku prešlo mnoho športových  pilotov, z ktorých sa potom stali obchodní, dopravní ale aj vojenskí piloti.  Intenzívna modelárska činnosť   na letisku Holíč dôstojne reprezentuje ako aeroklub Holíč tak aj mesto Holíč súťažami európskeho významu. Konajú sa tu rôzne súťaže modelárov európskeho významu. V posledných rokoch sa na ploche letiska koná hudobný festival Cibulafest.

SKALICA

1.          BAŤOV KANÁL
Prístav Skalica – Baťov kanál sa nachádza asi 4 km od centra mesta v atraktívnej prírodnej oblasti rieky Moravy. Ako jediný v rámci unikátnej vnútrozemskej vodnej cesty Baťov kanál umožňuje nástup a výstup na slovenskom brehu a ponúka plavbu celým kanálom v dĺžke 55 km. Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a presadila svoj návrh,  aby sa tento úsek stal súčasťou plavebnej cesty, ktorú by mohli využívať na prepravu paliva. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach (v Baťove) a končí na slovenskom území v Skalici, ktorá bola súčasťou tohto vodného diela už od jeho budovania v 30. rokoch minulého storočia.
2.          REKREAČNO – TURISTICKÁ OBLASŤ ZLATNÍCKA DOLINA
Nachádza len 7 kilometrov od Skalice na úpätí Bielych Karpát. Ponúka možnosti ubytovania a stravovania, letných i zimných športov a turistických vychádzok. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Cez Zlatnícku dolinu vedie niekoľko cyklotrás označených cykloturistickými značkami. Taktiež sa tu nachádza množstvo turistických trás a chodníčkov. Pre nadšencov adrenalínu je v Zlatníckej doline vybudovaná lanová dráha
Tarzánia. Cez Zlatnícku dolinu vedie Náučný chodník Biele Karpaty.
3.          SKALICKÉ RYBNÍKY
Môžete sa občerstviť a pochutiť si na skvelom rybárskom úlovku v Občerstvení u kapra na Skalických rybníkoch, ktoré ponúkajú dobré zázemie pre všetkých priaznivcov rybolovu. Pre vášnivých rybárov Skalica ponúka niekoľko rybárskych revírov s možnosťou zakúpenia si tzv. hosťovačiek.

ŠAŠTÍN – STRÁŽE

NÁUČNÝ CHODNÍK GAZÁRKA – CHATA LÁSEK
Náučný chodník začína v chatovej oblasti Gazárka a končí v lese pri chate Lásek. Celková dĺžka chodníka je 5100 m. Vedie cez borovicový les, ktorý je typický pre Záhorskú nížinu. Chodník má 12 informačných tabúľ,  približne v strede cesty je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola postavená v roku 1873 pánom D. Aloysiom Lanclauerom.

UNÍN

UNÍNSKA ROZHĽADŇA - LIPKY
Horizontu Slovenského Pomoravia, oblasti Horného Záhoria  dominuje nová turistická vyhliadka - rozhľadňa Lipky, situovaná v lokalite Borovišťa pod vrcholom zalesneného masívu starobylého hradiska Zámčisko. Rozhľadňa stojí v nadmorskej výške 418 metrov a je vysoká jedenásť a pol metra.

 • titulka mikulasŠiesty december podvečer bolo Kultúrno-osvetové centrum plné detí. Mesto Holíč sa im aj tohto roku rozhodlo spríjemniť mikulášsky podvečer zábavným podujatím.
  V jeho úvode mohli prítomní prostredníctvom telemostu spoločne sledovať, ako Mikuláš rozsvietil vianočný strom na Námestí mieru. V nasledujúcom programe deti z Materskej školy Lúčky navodili tú správnu mikulášsku predvianočnú náladu vystúpeniami plnými spevu a tanca. O ďalšie spríjemnenie programu sa postarala rozprávka s pesničkami o Psíčkovi a Mačičke.
  S nadšením potom všetci privítali Mikuláša a jeho nerozlučných spoločníkov, Anjela a Čerta, ktorí obdarovali deti balíčkom.

  Mikuláš v Holíčskom zámku
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
13