COVID-19COVID-19 ( COronaVIrus Disease ) - informácie 
                                                                                                                                                               aktualizované 24.3.2020 o 13:43hod

► Mesto Holíč prostredníctvo Mestskej polície Holíč poskytuje v uliciach mesta bezplatne občanom rúška tým, ktorí ich nenosia na tvári. Foto 1 Foto 2
► Oznamujeme, že poplatky v pokladnici mestského úradu je možné od 10.03.2020 až do odvolania uhrádzať len bezhotovostne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Katalóg podujatí

KATALÓG PODUJATÍ

Novoročný ohňostroj sa koná každoročne v areáli Holíčskeho zámku spojený s podávaním novoročnej kapustnice a sprievodným programom pre deti.
Novoročný ohňostroj areál Holíčskeho zámku


Kladením vencov k Pomníku padlým vojakom si každoročne 11. apríla pripomíname oslobodenie Holíča Sovietskou armádou.
Výročie oslobodenia Holíča - Námestie mieru


Po postavení symbolu jari Májky na Námestí mieru o dobrú náladu sa postará dychová hudba Májovanka so svojimi sólistami. O malé občerstvenie organizátor podujatia mesto Holíč.
Stavanie májky s Májovankou - Námestie mieru


Tradičné folklórne podujatie plné zvykov, piesní a tancov s prísľubom ich zachovania. Také je motto organizátora podujatia FS Valša z Holíča. Podujatie sa organizuje v spolupráci s mestom Holíč.
Holíčske folklórne slávnosti - Kultúrno – osvetové centrumPodujatie organizované historickou skupinou Rotenstein. Dni plné šermu, dobovej hudby, jázd na koňoch, turnajov, kaukliarov a detská show.
Historický festival Rotenstein - areál Holíčskeho zámku


Tradičné podujatie, ktoré sa koná každoročne v areáli zámku. Veľa hudby pre všetky vekové kategórie, veľa jedla a pitia a programu pre tých najmenších - deti.
Tereziánske dni - areál Holíčskeho zámku


V areáli Holíčskeho zámku sa uskutoční večerná show spojená s bohatým programom. Hra ohňa a svetiel. Atrakciou je večerné člnkovanie v zámockých vodných valoch.
Zámocké leto Nightparty - areál Holíčskeho zámku


Mladí účinkujúci letnej muzikálovej školy predvedú svoje tanečné a spevácke vystúpenia. Hosťami budú hviezdy muzikálovej scény.
Zámocké leto Večer muzikálových hviezd - areál Holíčskeho zámku


Veľkolepý festival hudby, jedla a pitia. Každoročne sa koná v priestoroch letiska v Holíči a pojme viac ako 10 000 návštevníkov. Zabezpečené sú atrakcie rôzneho druhu, súťaže a plno zábavy pre všetky vekové skupiny.
Cibulafest - Letisko Holíč


Nedeľa na ľudovú nôtu je podujatím v rámci cyklu Zámocké leto a priláka tých skôr narodených.
Zámocké leto Nedeľa na ľudovú nôtu - areál Holíčskeho zámku


Stretnutie veteránov a ich predstavenie širokej verejnosti. Nové podujatie plné očakávaní , prekvapení a súťaží.
I. ročník Oldtimerrally – súťaž veteránov areál Holíčskeho zámku


Program určený pre deti v duchu rozprávok, povestí a rozprávkových bytostí.
Zámocké leto Zámocké rozprávkovo areál Holíčskeho zámku


Medzinárodný festival dychových hudieb, ktorý organizuje DH Májovanka. Účinkujú kapely z Čiech, Moravy a Slovenska v kategóriách folklór, ľudové tradície.
Z oboch brehu - amfiteáter KD Holíč


Bežecké preteky v areáli Holíčskeho zámku vo viacerých kategóriách nielen pre obyvateľov mesta Holíč ale pre všetkých, ktorí radi behajú
Veľká cena mesta Holíč areál Holíčskeho zámku


Turistický pochod, ktorého usporiadateľom je miestna organizácia Klub turistov v Holíči. Pochod má viacero cieľov, jedným z nich je barokový žrebčín v Kopčanoch.
Po stopách Márie Terézie – pochod Dom turistiky
Medzinárodné podujatie umožňujúce návštevu všetkých pamiatok zdarma alebo za symbolickú cenu. V Holíči je možné zdarma navštíviť Holíčsky zámok, všetky kostoly , barokovú sýpku a Veterný mlyn.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva Pamiatky mesta Holíč


Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vintage historických motocyklov a sajdkár v centre mesta Holíč so štartom v areáli Holíčskeho zámku. Tradičné podujatie plné motorkárskych zážitkov.
Motocyklové preteky veteránov - areál Holíčskeho zámku
Načapovaním prvého litra piva začínajú každoročne Zámocké pivné slávnosti v Holíči v areáli Holíčskeho zámku. Sú vyvrcholením pretekov vintage historických motocyklov a sajdkár.
Zámocké pivné slávnosti - areál Holíčskeho zámku


Poďme sa báť do Holíčskeho zámku. Večerné prehliadky zámku spojené s príbehmi z rozprávok a filmov, plné strašidiel, čarodejníc, mystických postáv. Pre tých najmenším je pripravený špeciálny program.
Strašidlá na Holíčskom zámku - Holíčsky zámok


Tradičný hodový jarmok na sviatok sv. Martina pripravený každoročne pre širokú verejnosť a obyvateľov mesta Holíč. Nakúpiť je možné remeselné výrobky, ale aj jedlo a pitie. Špecialitou je klobása z Hložian.
Martinský jarmok Námestie mieru
Jedno z nových podujatí, ktoré sa snaží získať v Holíči tradíciu. Možno ochutnať plno sladkých dobrôt a ešte si ich priniesť aj domov.
Sladká sobota na zámku Kultúrno – osvetové centrum


Tradičné podujatie určené hlavne pre tých najmenších. Otvára cyklus vianočných podujatí, ktoré sa konajú až do skončenia adventu. Koncerty, vystúpenia tých najmenších ale aj dobré jedlo a pitie.
Príde aj Mikuláš - Námestie mieru


Nadväzujú na podujatie Príde aj Mikuláš... a sú príjemným spestrením adventných vianočných dní.
Zámocké Vianoce Kultúrno – osvetové centrum
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
 • titulka recit3. marca sa v Centre voľného času konala obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, Hurbanov pamätník. V spolupráci s Mestom Holíč a CVČ podujatie pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica. Na 52. ročník tejto súťažnej prehliadky žiackych recitátorov prišlo predviesť svoje nadanie 23 reprezentantov základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl.

  Súťažná prehliadka talentu žiackych recitátorov
 • titulka senior24. februára sa v Kultúrno-osvetovom centra zišli holíčski seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
  Po úvodnom prednese literárneho príspevku a symbolickej minúte ticha za zosnulých členov predsedníčka Viera Mikulášiková poinformovala o minuloročnej činnosti a predniesla plán aktivít na tento rok. Prítomní si vypočuli aj správu revíznej komisie i správu o hospodárení z ktorej vyplynulo, že tohtoročný zostatok je vo výške 211 eur.
  Hlasovaním prítomní odsúhlasili zvýšenie ročného členského príspevku z doterajších dvoch na tri eurá. Súčasťou výročnej schôdze bolo tiež ocenenie troch členov holíčskej Jednoty dôchodcov. Za úspešnú reprezentáciu na športových hrách seniorov si prevzali vecné ceny Benedikt Vépy, Jozef Madák a Rudolf Roučka.
  Po skončení oficiálnej časti programu sa o spríjemnenie ďalších chvíľ postarala zmesou ľudových pesničiek Holíčanka Oľga Baričičová s priateľmi.

  Holíčski seniori bilancovali minuloročnú činnosť
13