Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Fotografovanie

Schodisko vstup do zámku.Fotografovanie  Schodisko v zámku.Fotografovanie Schodisko v zámku1.Fotografovanie
Schodisko vstup do zámku
Schodisko v zámku


Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie.Fotografovanie


 Čínska sála.Fotografovanie
Zámocká kaplnka Čínska sála

Bylinková záhrada

 Holíčsky zámok - pohľad od rybníka.Fotografovanie
Bylinková záhrada Zámocký rybník


pdfPOKYNY pre účely fotografovania a zhotovovania videozáznamov vo vnútorných priestoroch a vonkajšom areáli zámku v Holíči

pdfZáväzná objednávka na fotografovanie a videozáznam vo vnútorných priestoroch a vonkajšom areáli zámku v Holíči

pdfPrehlásenie


13