Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Činnosť TIC

Založenie Turisticko-informačného centra v Holíči bolo financované z grantového programu rozvoja cestovného ruchu EÚ PHARE. Svoju činnosť začalo 1. februára 2005. Je súčasťou Mestského úradu v Holíči, Oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky.

Ponúkame:
 • služby cestovného ruchu
 • informácie o historických a kultúrnych pamiatkach mesta Holíč a okolia
 • aktuálne informácie o kultúrnych a športových podujatiach v meste Holíč a okolí
 • sprievodcovské služby
 • propagačný a informačný materiál mesta Holíč a okolia
 • aktuálny prehľad najvýznamnejších spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v roku
 • informácie o stravovacích a ubytovacích zariadeniach v meste Holíč
 • informácie o dopravných spojeniach
 • informácie o aktuálnej ponuke kultúrnych podujatí a divadelných predstavení distribučnej siete Ticket Art

 

 Predávame:

 • vstupenky na najrôznejšie kultúrne akcie a divadelné predstavenia cez predajný systém TICKET ART
 • vstupenky na prehliadky zámku, mestského múzea a galérie.
 • vstupenky na člnkovanie
 • suveníry

 

Fotografovanie v priestoroch Holíčskeho zámku:
Fotografovanie v priestoroch Holíčskeho zámku určujú Pokyny vydané mestom Holíč.

 TIC Zámocká ul.Činnosť TICu

 

13