Oznámenie o zmene prevádzky TIC v dňoch 15. a 16.06.2018 počas Tereziánskych dní

Počas Tereziánskych dní sú otváracie hodiny TICu na ul. Zámocká upravené nasledovne :

V piatok 15.6. 2018 je Turisticko – informačné centrum otvorené od 10:00 do 22:00. Prehliadky na zámku, člnkovanie, bylinková záhrada sú otvorené od 14:00 do 19:00.

V sobotu 16.6.2018 je Turisticko – informačné centrum otvorené od 14:00 do 23:00. Prehliadky na zámku, člnkovanie, bylinková záhrada sú otvorené od 14:00 do 19:00.

V nedeľu 17.6.2018 bude celý areál zámku Holíč :Turisticko – informačné centrum , bylinková záhrada, zámok, člnky - zatvorené


SPREVÁDZANIE :

Počas Tereziánskych dní je sprevádzanie na Holíčskom zámku upravené nasledovne :

15.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledná prehliadka zámku je o 19,00 hod. /
v intervaloch : 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00 maximálny počet osôb : 20 - 25
Prehliadky zámku 15.06.2018 spoplatnené v zmysle platného cenníka !

16.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledná prehliadka zámku je o 19,00 hod./
v intervaloch : 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00 maximálny počet osôb : 20 - 25
Prehliadky zámku 16.0.2018 ZDARMA s podmienkou preukázania platnej vstupenky na Tereziánske dni ! Prehliadky zámku bez zakúpenej vstupenky na Tereziánske dni nebudú návštevníkom umožnené !
Prehliadky Holíčskeho zámku sú v týchto dňoch so sprievodcom len v hlavnej budove zámku !!!!

ČLNKOVANIE :

Počas Tereziánskych dní je člnkovanie v zámockých vodných valoch upravené nasledovne :

15.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledná jazda na člnkoch je o 19,00 hod. /
Člnkovanie je spoplatnené v zmysle platného cenníka ! Pri potrebe zakúpenia lístka na člnkovanie je potrebné sa prihlásiť u pracovníka , ktorý je pri náramkovaní !

16.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledná jazda na člnoch je o 19,00 hod. /
Člnkovanie je spoplatnené v zmysle platného cenníka ! Pri potrebe zakúpenia lístka na člnkovanie je potrebné sa prihlásiť u pracovníka , ktorý je pri náramkovaní !

BYLINKOVÁ ZÁHRADA :

Počas Tereziánskych dní sú prehliadky Bylinkovej záhrady upravené nasledovne :

15.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledný vstup do Bylinkovej záhrady o 19,00 hod. /
Vstup do Bylinkovej záhrady ZDARMA !

16.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledný vstup do Bylinkovej záhrady o 19,00 hod. /
Vstup do Bylinkovej záhrady ZDARMA !

MESTSKÁ GALÉRIA – BUDOVA FAJANSY :

Počas Tereziánskych dní sú prehliadky výstavy "Holíč fotoobjektívom" upravené nasledovne :

15.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledný vstup do Mestskej galérie – Budova Fajansy o 19,00 hod. / len so sprievodcom !
Prehliadku výstavy „ Holíč fotoobjektívom" je potrebné kontaktovať TIC : +421 0907 657 884.
Vstup na výstavu „ Holíč fotoobjektívom" ZDARMA !

16.06.2018 od 14,00 hod. – 20,00 hod. / posledný vstup do Mestskej galérie – Budova Fajansy o 19,00 hod. / len so sprievodcom !
Prehliadku výstavy „ Holíč fotoobjektívom" je potrebné kontaktovať TIC : +421 0907 657 884.
Vstup na výstavu „ Holíč fotoobjektívom" ZDARMA !

V Holíči, dňa 11.06.2018
13