Oznámenie o zmene v sprevádzaní na Holíčskom zámku dňa 13.08.2017

Oznamujeme turistom a návštevníkom Holíčskeho zámku, že dňa 13.08.2017 budú prehliadky na Holíčskom zámku len v časoch o 10,00 hod. a 11,30 hod. z dôvodu konania akcie „ Zámocké rozprávkovo". Prehliadky zámku o 13,00 , 14,30 a 16,00
hod. sú zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

Letná turistická sezóna je otvorená od 1.5.2017.

PREHLIADKY BYLINKOVEJ ZÁHRADY ZAČÍNAJÚ OD 01.05.2017 !!!!

Harmonogram sprevádzania Bylinková záhrada počas letnej turistickej sezóny
máj – september ako súčasť Balíka č.4,5

V prípade individuálnej prehliadky je táto možná denne v mesiacoch júl, august v čase od 10,00 – 18,00 hod. !!!!

Mesto Holíč si vyhradzuje právo na zmenu. Počas kultúrnych podujatí môže prísť k úprave okruhov a času otvorenia a tiež cien vstupov. Taktiež v prípade nepriaznivého počasia bude sprevádzanie v Bylinkovej záhrade obmedzené. Je potrebné sledovať aktuálne oznamy na web stránke www.holic.sk /Turisticko informačné centrum /.
13