Oznámenie o zmenách v prevádzke TICu počas Tereziánskych dní

Oznámenie o zmenách v prevádzke TICu počas Tereziánskych dní.

16.06.2017
Otváracie hodiny TICu 14,00 – 20,00 hod.
Predpredaj vstupeniek TICKET ART 10,00 – 20,00 hod.
Člnkovanie v zámockých vodných valoch 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná jazda na člnoch o 19,00 hod. /
Bylinková záhrada 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /
Výstava „ Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša" 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /
Harmonogram sprevádzania na zámku 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /
Vstup do zámku spoplatnený viď Cenník !!!!

17.06.2017
Otváracie hodiny TICu 14,00 – 21,00 hod.
Člnkovanie v zámockých vodných valoch 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná jazda na člnoch o 19,00 hod. /
Bylinková záhrada 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /
Výstava „ Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša" 14,00 – 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /
Harmonogram sprevádzania na zámku 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 hod.
/ posledná prehliadka o 19,00 hod. /

Vstup do zámku zdarma s platnou vstupenkou na Tereziánske dni !!!!

Letná turistická sezóna je otvorená od 1.5.2017.

PREHLIADKY BYLINKOVEJ ZÁHRADY ZAČÍNAJÚ OD 01.05.2017 !!!!

Harmonogram sprevádzania Bylinková záhrada počas letnej turistickej sezóny
máj – september ako súčasť Balíka č.4,5

V prípade individuálnej prehliadky je táto možná denne v mesiacoch júl, august v čase od 10,00 – 18,00 hod. !!!!

Mesto Holíč si vyhradzuje právo na zmenu. Počas kultúrnych podujatí môže prísť k úprave okruhov a času otvorenia a tiež cien vstupov. Taktiež v prípade nepriaznivého počasia bude sprevádzanie v Bylinkovej záhrade obmedzené. Je potrebné sledovať aktuálne oznamy na web stránke www.holic.sk /Turisticko informačné centrum /.
13