Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Oznam pre návštevníkov výstavy -Modrotlač obnova tradície

Oznamujeme návštevníkom výstavy Modrotlač obnova tradície, ktorá je sprístupnená v Mestskom múzeu a galérii na ul.Bernolákova 3, že počas dní od 11. - 13.06.2019 bude nutné si prehliadku výstavy objednať v TICu Holíč na t.č. 0907 657 884. Ďakujeme za pochopenie.

Ing.Katarína Turečková
ved.odd.regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Oznam o zmenách v prevádzke TICu počas Tereziánskych dní 2019

Oznamujeme návštevníkom, turistom Holíčskeho zámku a jeho areálu, že počas Tereziánskych dní 2019 v dňoch od 14. – 15.06.2019 budú zmeny v prevádzke TICu Holíč a to nasledovne :

Pia 14.06.2019

TIC otvorené :
10,00 – 20,00 hod. predpredaj vstupeniek na Tereziánske dni 2019
predpredaj vstupeniek na historické prehliadky /kapacita prehliadok obmedzená, informácie v TICu/
Zámok prehliadky so sprievodcom
10,00 – 19,00 hod. sprevádzanie na zámku v zmysle platného cenníka v intervaloch :
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 posledná prehliadka
Bylinková záhrada

10,00 – 19,00 hod. Bylinková záhrada
Vstup voľný !

Výstava Modrotlač – obnova tradície......

10,30 – 17,30 hod. Výstava Modrotlač – obnova tradície / budovy Fajansy /ul. Bernolákova 3.
Vstup voľný !

Člnkovanie v zámockých vodných valoch
15,00 – 19,00 hod. člnkovanie, posledná jazda o 18,00 hod.
V zmysle platného cenníka www.holic.sk

SO 15.06.2019

TIC otvorené :
10,00 – 22,00 hod. priamy predaj vstupeniek na Tereziánske dni 2019 od 10,00 – 14,30 hod.
priamy predaj vstupeniek na historické prehliadky od 10,00 – 21,00 hod. v zmysle cenníka Tereziánskych dní 2019 /kapacita prehliadok obmedzená, informácie v TICu/

Zámok – historické prehliadky
zážitkové historické prehliadky zámku v intervaloch :
15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25 a 21:10 posledná prehliadka
Vstup na prehliadku so sprievodcom podľa skupín v priestoroch zámockého átria, nutnosť včasného príchodu, max. 10 minút pred začiatkom prehliadky. Pri neskorom príchode nebude možné prehliadku absolvovať.

Bylinková záhrada
10,00 – max. do 20,00 hod. Remeselný jarmok pri Zámockých vodných valoch a Bylinková
záhrada s remeselným jarmokom „ Trochu inak"
Vstup voľný !

Výstava Modrotlač – obnova tradície....

10,30 – 18,30 hod. Výstava Modrotlač - obnova tradície / budova Fajansy / ul.
Bernolákova 3.

Vstup voľný !

Člnkovanie v zámockých vodných valoch

10:00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 člnkovanie, posledná jazda o 12,00 hod. a o 17,00 hod.
V zmysle platného cenníka www.holic.sk

Oznam o zmene v prehliadkach Holíčskeho zámku

V dňoch 01. – 02.06.2019 je v areáli Zámockých záhrad akcia „Víkend otvorených parkov a záhrad". Ako sprievodná aktivita sú zadefinované prehliadky Holíčskeho zámku v zmysle platných cenníkov a otváracích hodín. Upozorňujeme však návštevníkov, ktorí budú mať záujem o sprevádzanie po Holíčskom zámku, že dňa 01.06.2019 v čase od 10:00 – 18:30 bude sprevádzanie obmedzené a to z dôvodu konania sa MDD firmy Eissmann Automotive Slovensko, spol. s r.o.
V prípade potreby kontaktujte TIC Holíč. Ďakujeme za pochopenie.

Letná turistická sezóna 2019...

Turisti, návštevníci, obyvatelia mesta Holíč, môžete sa tešiť na novú Letnú turistickú sezónu, začíname od 27.04.2019. Novinkami sú : zvýšený počet prehliadok zámku, otvorenie malej expozície v tzv. Koniarni, venovaná N.S.Luninovi, zreštaurovaný pomník na miestnom cintoríne N.S.Lunina, zrevitalizovaná ďalšia časť zámockých záhrad s vodným náučným chodníkom, celodenné otvorenie Bylinkovej záhrady, výstava Modrtotlač-obnova tradície a množstvo sprievodných akcií mesta Holíč. Podrobnejšie informácie nájdete na tomto webe.
Tešíme sa na Vás...
13