Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.10

Mesto Holíč vyhlasuje podľa  úst.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka

obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy


1) na  predaj  stavebného   pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč 

2) na  predaj  stavebných  pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na  predaj  stavebných  pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč

4) na  predaj  objektu MŠ na Hollého ulici,  v k.ú. Holíč

5) na  predaj  objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Katovská,  v k.ú. Holíč

6) na  predaj objektu Kúpaliska na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

7) na  prenájom nebytového  priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

 


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bernolákova  ul.  s. č. 371  č. dverí  11  a 12 (budova Fajansy)

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk  konči dňa  13.04.2012 o 12.00  hod.

 

Mgr. Zdenko  Čambal

primátor mesta

 

OVS Betlehem

alt viac info

OVS Hurbanova

alt viac info

OVS Hollého

alt viac info

OVS M. Terézie pozemky

alt viac info

OVS Márie Terézie nájom

alt viac info

OVS Katovska
alt viac info

OVS Kúpalisko
alt viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 10 (OVS) v Meste Holíč

13