COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.COVID-19

COVID19 - Mesto Holíč 
Mestský úrad  Vážení občania, v dôsledku šírenia nového koronavírusu je pracovná doba Mestského úradu v Holíči až do odvolania v upravenom režime. Jednotlivé pracoviská však neustále fungujú.  Ak potrebujete na úrade niečo vybaviť, nájdite si na webovej stránke mesta formulár, týkajúci sa vašej úradnej záležitosti. Formulár vyplňte, naskenujte, prípadne odfotografujte mobilným telefónom a pošlite e-mailom na príslušné oddelenie mestského úradu. Vaša žiadosť bude v zákonnej lehote vybavená bez toho, aby ste museli na mestský úrad prísť osobne. V prípade komplikovanejších žiadostí môžete vy sami kontaktovať konkrétne oddelenie na zverejnených telefónnych číslach a informovať sa. Zároveň prosíme o uvedenie kontaktných údajov (telefón, e-mail), aby v prípade nevyhnutnosti vašej osobnej účasti pri vybavovaní žiadosti – napríklad vlastnoručného podpisu a podobne – mohla byť vaša požiadavka vyriešená po individuálnej telefonickej dohode s konkrétnym pracovníkom úradu. Veľmi tiež odporúčame a prosíme - ak máte Vy alebo Vaši rodinný príslušníci možnosť - vykonávať všetky platby online z domu internetbankingom.

Mesto Holíč zriadilo infolinku na ktorú môžte volať ohľadom akýchkoľvek dotazov s koronavírusom: 034/321 05 19.
Hlásenie mestského rozhlasu sa uskutočňuje každý deň v čase: 9.45 hod. a 14.45 hod. Obsah hlásenia je tiež zverejnený na Česko – Slovenskej regionálnej televízii.


Výstupy Mestského krízového štábu - zhrnutie:

Od 16.3. 2020 
- sú zatvorené všetky ihriská v meste Holíč 
- Upravujem úradné hodiny na Mestskom úrade v Holíči nasledovne:
- -vstup do budovy bude možný len s rúškou, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou
- -všetky oddelenia budú pre verejnosť uzatvorené, aby bola obmedzená možnosť prenosu vírusu na 
- občanov, občania môžu využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu 
- -otvorené budú iba: matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne oddelenie, pokladňa, miestne dane, stavebný úrad a to v pondelok až piatok od 8.00 – 11.00 hod
- -podateľňa bude riešená: 
- -pre právnické osoby elektronicky 
- -pre fyzické osoby schránka pri vstupe do Mestského úradu
- -sobášne obrady sa nebudú vykonávať
- -zberný dvor bude otvorený podľa úradných hodín a vstup bude možný len s rúškou, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou
- -zasadnutia Mestského zastupiteľstva budú verejnosti prístupné výlučne online

Od 13.3. 2020 
- Odporúčam – sobášne obrady nevykonávať
- V nevyhnutnom prípade sa môže sobášny obrad vykonať len v prítomnosti ženícha, nevesty a dvoch svedkov

Uzatvorené od 10.3.2020
- Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Mestské múzeum, športoviská, školské kluby, jedáleň, stravovacie zariadenia, Relaxačné centrum – Saunový svet, Denné centrum Senior klub Holíč

Od 10.3. 2020
- Mesto Holíč ruší všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom a presúva ich konanie na neurčito. Všetky výchovno-vzdelávacie a iné aktivity, podujatia v materských a základných školách, školských zariadeniach a areáloch škôl.

Od 3.3.2020
Upravenie úradných hodín na Mestskom úrade v Holíči nasledovne:
-pondelok až piatok od 8.00 – 12.00 hod
-podateľňa bude riešená:
-pre právnické osoby elektronicky
-pre fyzické osoby schránka pri vstupe do Mestského úradu
-zasadnutia Mestského zastupiteľstva budú verejnosti prístupné výlučne online
-pohrebné obrady realizovať mimo Domu smútku, iba pri hrobovom mieste

Rúško nepatrí do triedeného zberu
Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO
Krízové centrum  Adresa: Moyzesova 651/2, 908 51 Holíč, sprístupnenie - osobne požiadaním na Mestskej polícii (adresa: Bratislavská 6, 908 51 Holíč) prípadne volať bezplatnú linku: 159

Školy a školské zariadenia Uzatvorené od 10.3.2020 do odvolania.
Zápis detí do MŠ 2020 - 2021
Zápis detí do ZŠ 2020 - 2021

Lekári Prosíme pred návštevou ambulancie kontaktujte svojich lekárov najskôr telefonicky:

MUDr. Uhlíková Gabriela 034/668 2805, 0919 412 300, zdravieonline/uhlikova
MUDr. Dugová Helena 034/668 2432
MUDr. Palkovičová Anna 034/668 2728
MUDr. Nagy a MUDr. Bridíková Dagmar 034/668 2535
MUDr. Nagyová Darina 034/668 2810
MUDr. Schultz Pavol 034/668 4093
p. Ožogová Silvia - 034/668 2475

Kostoly - farné oznamy Všetky kostoly v meste sú uzatvorené.
Duchovný predstaviteľia všetkých cirkví v meste (z piatku 20. Marca 2020) oznamujú časy, kedy budú online prenosy bohoslužieb.
-29. marca (nedeľa) o 9.30 pravoslávna omša (protojerej Jakub Jacečko -  0918941124) – bola v čase 10.30
-05.apríl  (nedeľa) o 9.30 rímskokatolícka omša (páter Bazil 0948455111, fara  0346602581)
-10 apríl (piatok) o 9.30 evanjelická omša (pani Talábová 0911912191)
-12 apríl (nedeľa) o 9.30 rímskokatolícka omša a o 13.30  evanjelická omša 
Bohoslužby môžte sledovať na: Youtube - CSRTV live (https://www.youtube.com/channel/UCKe8KCbxfzI0yg6eyHSyT0Q)

Ako sú otvorené služby a prevádzky v Holíči ?
 
Názov

Otváracia doba

Kontakt

Dátum poslednej aktualizácie

Pošta Holíč

Pondelok: 8.00 - 16:00
Utorok: 8.00 - 16:00
Streda: 8.00 - 17:00
štvrtok: 8.00 - 16:00
Piatok: 8.00 - 16:00

Denne 12:00 - 13:00 prestávka
 

2.4.2020 

Lekáreň Námestie mieru

Pondelok – Piatok – 7.30 – 16.00 034 6511266

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Lekáreň Dr. MAX

Pondelok - piatok 7.30 – 16.00 hod.

0901 961 427

2.4.2020

Lekáreň Thea

Pondelok – piatok 7.30 – 16.00 034 6602421

2.4.2020

/ 12.00 12.30 prestávka/

Optika AGA

Pondelok – piatok 9.00 – 17.00

034 6685086

2.4.2020

prestávka 12.00 – 13.00

MEDON s.r.o

Zubná ambulancia 8.00 – 12.00

034 6685111

2.4.2020

Gynekologická ambulancia
Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok     8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda    14:00 - 20:00
Štvrtok   14:00 - 20:00
Piatok    08:00 - 14:00

BILLA

Pondelok – sobota 7.00 – 20.00 0911 580134

2.4.2020

Nedeľa - ZATVORENÉ

LIDL

Pondelok – sobota 7.00 – 20.00  

2.4.2020

Nedeľa   - ZATVORENÉ

COOP Jednota

Pondelok – piatok – 6.00 – 17.00  

2.4.2020

Sobota -
Nedeľa - ZATVORENÉ

LACKO Eurodiskont

Kátovská 0915 955599

2.4.2020

Pondelok   – štvrtok - 6.00 – 19.00
Piatok - Sobota - 6.00   - 21.00
Námestie mieru
Pondelok – Štvrtok - 6.00 – 18.00
Piatok –Sobota - 6.00 - 19.30
Nedeľa ZATVORENÉ

Pekáreň FUN

Pondelok – Piatok – 6.00 – 14.00 0907 163757

2.4.2020

Sobota – 6.00 – 11.00

Pekáreň Křižák

Pondelok – Piatok – 5.30 – 15.00 00420 725492440

2.4.2020

Sobota - 6.00 – 11.00

Englerov dvor

Pondelok – Piatok – 8.00 – 17.00 034 6685028

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Slovenská sporiteľňa

Pondelok   08:00 - 12:00  

2.4.2020

Utorok 12:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00
Štvrtok 12:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

VUB

Pondelok - 8.00 – 12.00  

2.4.2020

Utorok   ZATVORENÉ
Streda – 8.00 – 12.00
Štvrtok   ZATVORENÉ
Piatok - 8.00 – 12.00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Pondelok – 8.00 – 11.00 034 2443563

2.4.2020

Utorok – 8.00 – 11.00 034 2443338

Streda – 13.00 – 16.00  

Štvrtok – 8.00 – 11.00  

Piatok – 8.00 – 11.00

 

Sociálna poisťovňa

Pondelok – 8.00 – 11.00 SZČO – 0906 173649

2.4.2020

Utorok – 8.00 – 11.00 Dôchodkové                         0906 173648, 0906 173626

Streda – 13.00 – 16.00 Olps – 0906 173 647

Štvrtok – 8.00 – 11.00

Dávka v nezamestnanosti 0906 1783628

Piatok – 8.00 – 11.00

 

Advokátska kancelária Mgr. Šeniglová

Po telefonickej dohode 034/6602741

 

2.4.2020

Notársky úrad

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.00

 

2.4.2020

Exekútorský úrad JUDr. Božek

Pondelok – Piatok 7.00 – 16.00 034 6684873

2.4.2020

Pre verejnosť   ZATVORENÉ

Exekútorský úrad Dobiášová

 

 

2.4.2020

Mäs - com

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00 034 6946200

2.4.2020

Sobota   8.00 – 12.00

Hydinár

Pondelok – ZATVORENÉ  

2.4.2020

Utorok – Piatok 7.30 – 12.00   13.00 – 17.00
Sobota 7.00 – 11.00

Čistiareň Kavalír

Pondelok – Piatok - 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00 034 6685128

2.4.2020

Dezinfikujeme prípravkami s obsahom BIOCIDU

MITEX galantéria

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00  

2.4.2020

Len na telefóne   0905 841 624

Metrový textil Darážová

Pondelok – Piatok - 8.30 – 17.00 0910 987492

2.4.2020

Sobota – 8.30 – 11.30

Lena

Prevádzka ZATVORENÁ 0915 789233 po telefonickom dohovore

2.4.2020

BAL TIP

Pondelok - Piatok - 8.30 – 16.30 034 6649012

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 10.30

101 Drogérie

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.30 0918 700609

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

ECHO Market

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00     13.00 – 15.00 034 6685353

2.4.2020

sobota 9.00 – 11.00

ESO Systém – Stanislav Tokoš

Pondelok – Piatok 8.00 – 12.00 0905 327 193

2.4.2020

EVOS

Pondelok – Piatok – 9.00 – 15.00 034 6684001

2.4.2020

Sobota - ZATVORENÉ

Elektro RK Systém Kepák

Pondelok – Piatok 7.00 – 17.00 0904 264509

2.4.2020

Sobota 8.00 – 12.00

Ltc net

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00

0948 262900

2.4.2020

MAS Masaryk

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00 034 6946200

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

AV Market stavebniny

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00 034 6684060

2.4.2020

MW Trade stavebniny

Pondelok – Piatok 7.00 – 17.00 0911 663663

2.4.2020

Sobota - 7.00 -12.00

STAVOIMPEX stavebniny

Pondelok – piatok 6.30 – 15.00 034 6682553

2.4.2020

Farba Laky Holíč

Pondelok – piatok 7.30 – 12.00   13.00 – 17.00 0948 789437

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 12.00

Fasádne štúdio M.P.S.R

Bratislavská zatvorené 0903 718300

2.4.2020

Sklad Staničná ul.
Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

Nádej

Pondelok – Piatok   9.00 – 12.00   13.30 -16.00 034 6683231

2.4.2020

Sobota   9.00 – 11.30

Kľúčová služba Ospalík

Pondelok – Piatok 8.30 – 12.00   12.30 – 16.30

0918 242983

2.4.2020

Autoservis Šenigla

Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00

0902 232568

2.4.2020

Autoservis RSM

Pondelok –Piatok   8.00 – 17.00

 

2.4.2020

po telefonickom dohovore 0905 757 313

Auto Valušek

Pondelok – Piatok 7.00 – 15.30 servis

0903 778080

2.4.2020

Pneuservis u Jessu

Pondelok – Piatok 8.00 – 17.00 0904 453333

2.4.2020

Sobota 8.00 – 13.00

Intro CO

Pondelok – Piatok 8.00 – 15.00

034 624 33 63

2.4.2020

Pneuservis Prstek

Pondelok – Piatok - 8.00 – 16.00

0903 119887

2.4.2020

STK Holíč

Pondelok – Štvrtok -7.00 – 16.00 034 6683161

2.4.2020

Piatok - 7.00 – 14.30 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. je potrebná rezervácia termínu

Záhradné centrum ROSA

Pondelok – Piatok 8.00 – 17.00 0948 767 193

2.4.2020

Sobota   8.00 – 14.00

Záhradkárstvo FLORA

Pondelok – Piatok – 8.00 – 16.00 0908 433144

2.4.2020

Sobota – 8.00 – 11.00

Veterinárna ambulancia MVDr. Galis

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00 034 6682258, 0903 751770

2.4.2020

Sobota – 9.00 – 12.00

Chovateľské potreby Akvaryba

Pondelok – Piatok – 9.00 – 14.00 0915 754797

2.4.2020

Sobota – 9.00 – 11.00

Chovateľské potreby Rybárstvo u Ďábla

Pondelok – Piatok – 9.00 – 16.00
Sobota – 8.00 – 11.00
0915 776960

2.4.2020

Zberný dvor

Pondelok ZATVORENÉ 0917 211741

2.4.2020

Utorok -12.00 – 17.00
Streda – 8.00 – 16.30
Štvrtok – 12.00 – 17.00
Piatok – 12.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 14.00
Nedeľa - ZATVORENÉ

Domáca kuchyňa u Bibu

Pondelok – Sobota   10.00 – 17.00 0948 627324

2.4.2020

Apetito

Pondelok – piatok   10.00 – 20.00 0902 335977

2.4.2020

Sobota 11.00 – 20.00

WYWAR

Pondelok –Piatok – 10.00 – 20.00 Objednávky 034 2028912

2.4.2020

Sobota -Nedeľa 11.00 – 20.00

Jozef II

zatvorené

 

2.4.2020

Chef Bistro

Pondelok - 11.00 – 14.00 0948 444216

2.4.2020

Utorok – Piatok – 11.00 – 19.00
Sobota, Nedeľa ZATVORENÉ  

Pizza e ristorante

Pondelok – Nedeľa 11.00 – 20.00 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

  034 6682062

2.4.2020

Na Kopčanskej

Pondelok – Piatok 10.00 – 13.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

034 6682464

2.4.2020

Na špici

Pondelok – Piatok 9.00 – 12.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

0903 206920, 0903 493707

2.4.2020

Harmónia

Pondelok – Piatok 10.30 – 13.30 objednávky + rozvoz + výdajné okienko

0911 241738

2.4.2020

Koliba u deda

ZATVORENÉ

 

2.4.2020

BBQ Bistro SINCE 2016

 

0943 333548

2.4.2020

TAXI Holíč

Donášková služba po dohovore

0949 338475

2.4.2020

TAXI LEO Holíč

Donášková služba po dohovore

0949 844222

2.4.2020

TAXI Top Gun Holíč

Donášková služba po dohovore

0911 775565

2.4.2020

TAXI Bella Holíč

Donášková služba po dohovore

0907 127540

2.4.2020

Pohrebná služba Záhoria

8.00 – 16.30

0918 688066

2.4.2020

  
COVID 19 - Slovensko 
Hlavný web Slovenska pre koronavirus: https://www.korona.gov.sk/
Úrad verejného zdravotníctva SR  http://www.uvzsr.sk/ 
SKAND Skalica Medzisviatkový (vianočný) režim s bezplatným cestovným s nástupom/výstupom len cez zadné dvere
PSYCHOLOGICKÉ KRÍZOVÉ PORADENSTVO Senica Poradenské služby formou telefonických, emailových alebo chatových (Messenger) konzultácií
 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13