NKÚ: Dotazník – cyklotrasy

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v rámci svojej kontrolnej činnosti má v pláne zhodnotiť systém budovania, údržby a využívania cyklotrás na presuny obyvateľstva za svojimi povinnosťami, ako aj na účely cykloturistiky. Ak sa zaujímate o uvedenú problematiku a máte záujem odpovedať, anonymný dotazník je zverejnený na webovej stránke: https://www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-cyklotrasy
13