Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a o upustení od ústneho pojednávania, žiadateľ Združenie obcí CykloEko, Holíč.

pdf2Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a o upustení od ústneho pojednávania, žiadateľ Združenie obcí CykloEko, Holíč.
13