Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, žiadateľ STAVOIMPEX Holíč spol. s.r.o., Nám. mieru 20, Holíč.

pdf2Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, žiadateľ STAVOIMPEX Holíč spol. s.r.o., Nám. mieru 20,  Holíč.
13