Rozhodnutia

2019

 
 

 
 

 

 
 
 

2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pdfOznam o začatí správneho konania v oblasti výrubu drevín.

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ,  žiadateľ HANT Development, a.s., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratislava.

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ,  žiadateľ OSBD , Štefánikova 718, Senica

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ,  Domov dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých , Kátovská 1141/21 Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ,  žiadateľ J.K., Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín ,  žiadateľ K.V., Holíč. 

2017


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Veronika Rosová Vrádište 82 - 2 x smrek.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Kopčany Kollárova 318 Kopčany.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Opálek Tomáš SNP 2  Holíč - 1 x orech.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Detský domov Rodinné domky 1 Holíč-1 x smrek.


pdf Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-AZ Auto,Staničná 20 Holíč - 2 x tuja.

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Breznická, Pri Kaštieli 4 Holíč - 1 x smrek.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Turečková Hviezdoslavova 5 Holíč - 1 ks. smrek.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Mikulášková, Jesenského 17, Holíč, 2 x borovica, 1 x tuja.

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, žiadateľ obec Brodské Školská 1030 Brodské. 


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny,Križánek,Sibírska 21 Holíč - 2 x smrek.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Janík Roman Letničie 55  9 ks topoľ.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Poľovnícke združ.Holíč, Pri štadióne 17, Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Véghová, Hodonínska 7, 3 x borovica, 1 višňa, 1x tuja.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Bederka Jozef Vrádištská 56, Holíč,  1 ks smrek.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Kopčany Kollárova 318, 908 48 Kopčany ,23 ks agátov.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-Skala Ján,Pri šdadióne 8C,Holíč.

 


 

2016

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Kopčany, Kollárova 318,908 48 Kopčany


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Domov Dôchodcov, Kátovská - 6 ks Topoľ


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ KOVOREAL, Lesná 11, 1 x vŕba


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Dojčárová, Schiffelova 44, -3 dreviny

 

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Blaško Juraj - katolícka cirkev  Holíč -1 ks ocrech.


pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny,žiadateľ I.Zálešák M.Nešpora 41 Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny,žiadateľ K.Karlubíková SNP 4 Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny,žiadateľ K.Štepanovský Vysoká 31 Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny,žiadateľ Štefan Vépy Pri Kaštieli 20 Holíč.

 

pdfOznam o začatí správneho konania v oblasti výrubu drevín.


pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Vladimír Paták Športová 9 Holíč.

 

 pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Jozefína Losonczy Znievska 17 Bratislava. 


pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, žiadateľ Alena Jaborníkova, Kpt. Nálepku 4 Holíč.


pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Prvá teplárenskám a.s, J. Čabelku/1, Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ E. Poliačiková, Hollého 54/A, Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

pdfOznámenie, o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ J GROUP SK,s.r.o., Hodonínska 1542, Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Mgr.L. Filúšová , Svätojánska 351/1,
Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.


2015

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Bc.F. Packa, Sibírska 1329/2, Holíč, židosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadosť o súhlas na výrub drevín, 
žiadateľ Pneuservis u Jessu, SNP 1677/15, Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Obec Kopčany, Kollárova 318, Kopčany,žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Jozef Púchlo, Sibírska 1511/18,, Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Marek Rajčák , Kollárova 16/22, Holíč, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ  Peter Pikálek a manž. Eva ,Priečna č.1, Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Šara Ľudovít, Kollárova 1, Holíč , 1 čerešňa, 1 marhuľa

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci súhlasu na výrub drevín, žiadateľ Karol Čambal, Zámocká 4, Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie, žiadateľ Stredná odborná škola Jozefa Čabelku

pdfOznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Prvá Teplárenská, a.s.

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Stanislav Karas Kollárova 27 1x smrekovec opadavý

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - žiadateľ Eissmann automotive - 1 vŕba

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny-žiadateľ Škápik Pavek Hollého 1443-borovica čierna

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Infra Servi ces Hraničná 10 Bratislava- 1 ks borovica

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Jaborníková Anna Pri Kaštieli 8-3 ks breza 3 ks tuja

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Richterová Viera Kátovská 20A Holíč 1 ks tuja


pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ľubomír Langer Kollárova 31 Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Detský domov Rodinné domky 1 Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Obec Kopčany ,Kollárova 318, 908 48 Kopčany

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ 2. ZŠ Školská 2 Holíč- 6 drevín

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Berkes Valo_va-Kollárova

pdfOznámenie o začatí správneho konania  vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ 2. ZŠ Školská 2, Holíč- 6 drevín2014

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Weinwurmová Lúčky 6 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ REnáta Jánošíkovául Priateľsrva 3 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Miroslav Juriga M Nešpora 14264 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Róbert Formánek D Rapanta 3 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ing Pater StachovičSibírska 9 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Viktor Šuchta Partizánska 22 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ing Jaroslav Végh M Nešpora 38 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Štefan Hodáň Lúčky 7 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Harabová Eva Vrádišstská 1 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Nikodémová Dagmar Hurbanova 55 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Mária Hrušecká Lesná 2Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Zdenko Čambal Kollárova 32Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Mesto Holíč Bratislavská 5 908 51 Holíč.pdf

pdfoznámenie_o_začatí_správneho_konania-Peter_Pollák.pdf

pdfoznamenie_o_začatí_správnenoho_konania-Anna_Nejedlíková.pdf

pdfoznámenie_o_začatí_správneho_konania_a_pozvanie_na_ústne_pojednávanie-žiadateľ_Peter_Pollák.pdf

pdfoznámenie_o_začatí_správneho_konania_a_pozvanie_na_ústne_pojednávanie-žiadateľ_Anna_Nejedlíková.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Radovan HornýPatrizánska 23 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Tisoň František Vysoká 49 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Mária Pretóryová Kopčanská 64 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Miroslav Jobus Lúčky č 3 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Jozef Vaculka a manž Elena Vaculková 29 augusta č 1 .pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Marta Kocáková Ul. Priateľstva 620-10 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľA- Z Auto Slovakia s. r. o. Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny zo dňa 13 03 2014- žiadateľ Peter Mikič Vysoká 25 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Eissmann Automotive Slovensko s r oLesná 880-1Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Peter Pikálek a manž Eva Priečna č 1 Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Pavol Okenica Schiffelova 38 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ SMM_ Holíč s r o Moyzesova 2 zo dňa 11 02 2014 Holíč.pdf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ľudmila Okenicová Hodonínska 7 Holíč
 
pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ľubomír_ Antalék SNP 42 Holíč

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Alena Guč_ková Ul Priateľstva 19 Holíč.pdf

pdf Oznámenie o začatí spr-konania a pozvánka na ústne pojednávanie


2013

pdf Oznmenie_o_zaat_sprvneho_konania__vo_veci_vyda_nia_shlasu_na_vrub_dreviny-_iadate_Jana_Duchos_lavov_Fukova_19Hol.pdf

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Miroslav La_banc Vysoká 1642-10Holíč

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda_nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Marta Mih_áliková Schiffelova 7 Holíč

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Ľub omír Prstek Hollého 19 Holíč

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ Róbert Polák SNP 21 Holíč

pdf Oznámenie_o_začatí_správneho_konania_vo_veci_vydania_súhlasu_na_výrub_dreviny-žiadateľ_Zdenko_Čambal_Kollárova_156-32_Holíč

pdf Oznámenie_o_začatí_správneho_konania__vo_veci_vydania_súhlasu_na_výrub_dreviny-_žiadateľ_Domov_dôchodcov_5,_Kátovská_21,_Holíč.pdf

pdf Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania__vo_veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_dreviny-_ziadatel_Milan_Adamek_Gagarinova_7_Holic.rtf

pdfOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny -žiadateľ Ivan Prste

pdf Oznámenie o začatí správneho konania z dôvodu identifikácie drevín v teréne (najmä jej druh, zdravotný stav, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou)

pdf Oznámenie_o_začatí_správneho_konania__vo_veci_vydania_súhlasu_na_výrub_dreviny-_žiadateľ_Eissmann_Automotive_Slovensko_s.r.o Lesná_880-1 Holíč

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Mesto Holíč

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  - Prvá teplárenská

pdf Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín

pdf Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyda nia súhlasu na výrub dreviny- žiadateľ J Group s r o Hodonínska 1542 Holíč.pdf
13