Oznámenie – uloženie písomnosti 2017


piatok14
vyvesené:23.06.2017
zvesené  :23.08.2017
utorok1
vyvesené:17.07.2017
zvesené  :31.07.2017
štvrtok2
vyvesené:19.07.2017
zvesené  :02.08.2017
utorok10
vyvesené:25.07.2017
zvesené :08.08.2017
utorok
vyvesené:04.07.2017
zvesené  :29.07.2017
utorok01
vyvesené:03.07.2017
zvesené  :28.07.2017
pondelok06
vyvesené:24.07.2017
zvesené  :07.08.2017
utorok56
vyvesené:25.07.2017
zvesené :08.08.2017


 

13