Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Oznámenie – uloženie písomnosti 2017


štvrtok
vyvesené:14.032017
zvesené  :28.03.2017
piatokk
vyvesené:23.03.2017
zvesené  :08.04.2017 
štvrtok05
vyvesené:22.03.2017
zvesené  :05.04.2017 
piatok
vyvesené:14.03.2017
zvesené  :28.03.2017 


pondelok22
vyvesené:27.03.2017
zvesené  :10.04.2017


 

13