Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Oznámenie – uloženie písomnosti 2017


utorok1
vyvesené:07.02.2017
zvesené  :22.02.2017
piatok1
vyvesené:16.02.2017
zvesené  :02.03.2017
utorok
vyvesené:07.02.2017
zvesené  :22.02.2017 


pondelok1
vyvesené:02.02.2017
zvesené  :17.02.2017
 

13