slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Oznámenie – uloženie písomností


piatok15
vyvesené:15.06.2018
zvesené: 30.06.2018 
streda06
vyvesené:06.06.2018
zvesené:  21.06.2018
streda20
vyvesené:19.06.2018
zvesené: 04.07.2018
štvrtij14
vyvesené:11.06.2018
zvesené :26.06.2018
štvrtok14
vyvesené:08.06.2018
zvesené :23.06.2018
štvrtok141
vyvesené:14.06.2018
zvesené :29.06.2018
 

13