Oznámenie – uloženie písomnosti 2017


piatok10
vyvesené:09.11.2017
zvesené : 24.11.2017
štvrtok16
vyvesené:13.11.2017
zvesené :28.11.2017
utorok07
vyvesené:07.11.2017
zvesené: 22.11.2017
piatok101
vyvesené:10.11.2017
zvesené:25.11.2017
utorok14
vyvesené:14.11.2017
zvesené : 29.11.2017
utorok141
vyvesené:14.11.2017
zvesené : 29.11.2017
piatok17
vyvesené:16.11.2017
zvesené : 01.12.2017
piatok171
vyvesené:16.11.2017
zvesené:01.12.2017
pondelok20
vyvesené:20.11.2017
zvesené : 05.12.2017


 

13