slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Oznámenie – uloženie písomností


utorok6
vyvesené:06.02.2018
zvesené :21.02.2018 
piatok09
vyvesené:09.02.2018
zvesené :26.02.2018
utorok20
vyvesené:20.02.2018
zvesené :06.03.2018
utorok06
vyvesené:06.02.2018
zvesené :21.02.2018
štvrtok08
vyvesené:07.02.2018
zvesené : 22.02.2018

piatok16
vyvesené:16.02.2018
zvesené :02.03.2018
 

13