SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Vedúca : Ing. Katarína  T u r e č k o v á
Vybavuje :koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja
Vybavujú : Mgr. Tomáš  V a l ú c h, Mgr. Nikol  L a z í c i u s o v á

 • vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
 • realizácia projektov

Turisticko - informačná kancelária
Vybavujú : Mgr. Veronika  Ch ň u p k o v á, Katarína  S t a š á k o v á

 • komplexný informačno - turistický servis,
 • informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby v historických objektoch,
 • informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,
 • zabezpečovanie aktivity mesta pre rozvoj a podporu cestovného ruchu.

Vedúca : Ing. Katarína T u r e č k o v á

Vybavuje : koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja

Vybavujú : Mgr. Tomáš V a l ú c h, Ing. Andrej Č a m b a l a

- vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z predvstupových nástrojov EÚ,

z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,

- realizácia projektov

 

Turisticko - informačná kancelária

Vybavujú : Helena N o v á k o v á , Mgr. Ľudmila H r i c o v á

- komplexný informačno - turistický servis,

- informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby

v historických objektoch,

- informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,

- zabezpečovanie aktivity mesta na rozvoj a podporu turistického ruchu.

 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13