Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Vedúca : Ing. Katarína  T u r e č k o v á
Vybavuje :koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja
Vybavujú : Mgr. Tomáš  V a l ú c h, Mgr. Nikol  L a z í c i u s o v á

 • vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
 • realizácia projektov

Turisticko - informačná kancelária
Vybavujú : Mgr. Veronika  Ch ň u p k o v á, Katarína  S t a š á k o v á

 • komplexný informačno - turistický servis,
 • informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby v historických objektoch,
 • informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,
 • zabezpečovanie aktivity mesta pre rozvoj a podporu cestovného ruchu.

Vedúca : Ing. Katarína T u r e č k o v á

Vybavuje : koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja

Vybavujú : Mgr. Tomáš V a l ú c h, Ing. Andrej Č a m b a l a

- vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z predvstupových nástrojov EÚ,

z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,

- realizácia projektov

 

Turisticko - informačná kancelária

Vybavujú : Helena N o v á k o v á , Mgr. Ľudmila H r i c o v á

- komplexný informačno - turistický servis,

- informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby

v historických objektoch,

- informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,

- zabezpečovanie aktivity mesta na rozvoj a podporu turistického ruchu.

 • titulka mikulasŠiesty december podvečer bolo Kultúrno-osvetové centrum plné detí. Mesto Holíč sa im aj tohto roku rozhodlo spríjemniť mikulášsky podvečer zábavným podujatím.
  V jeho úvode mohli prítomní prostredníctvom telemostu spoločne sledovať, ako Mikuláš rozsvietil vianočný strom na Námestí mieru. V nasledujúcom programe deti z Materskej školy Lúčky navodili tú správnu mikulášsku predvianočnú náladu vystúpeniami plnými spevu a tanca. O ďalšie spríjemnenie programu sa postarala rozprávka s pesničkami o Psíčkovi a Mačičke.
  S nadšením potom všetci privítali Mikuláša a jeho nerozlučných spoločníkov, Anjela a Čerta, ktorí obdarovali deti balíčkom.

  Mikuláš v Holíčskom zámku
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
13