Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči dňa 30.05.2019. štvrtok o 14:00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

pdf2Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči dňa 30.05.2019. štvrtok o 14:00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.
13