Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Fotogaléria

Mestské múzeum:

Mestská galéria:

Rok 2011 - Výstava F.Š.Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina


Rok 2012 - Výstava Hodnoty - Vedecká hračka

13