Ivan Hnát vydal ďalšiu zbierku básní

Sample ImageMilovníci poézie Holíčana Ivana Hnáta sa s odstupom času dočkali ďalšieho literárneho diela. Posledný marcový pondelok sa aj za účasti členov manažmentu Mesta uskutočnilo v priestoroch mestskej knižnice slávnostné uvedenie do života jeho najnovšej básnickej zbierky. Čakanie na deviatu vlnu, ako sa nazýva, si tak už v týchto dňoch môžu jeho priaznivci vychutnať plnými dúškami.
Silvia Lukovičová, ktorá sa spolupodieľala na príprave podujatia, v úvode krátko predstavila tvorbu Ivana Eduarda  Hnáta, člena Spolku slovenských spisovateľov, ktorého verejnosť pozná predovšetkým ako dlhoročného profesora skalického gymnázia.
V poetickom pásme podfarbenom melódiami skladieb skupiny Blue Family zarecitovali niekoľko básní z najnovšieho diela spolu s autorom aj jeho manželka a tiež Emília Ružičková, kolegyňa z holíčskeho Klubu autorov a priateľov literatúry.
Po doznení veršov primátor Zdenko Čambal so svojim zástupcom Rastislavom Caletkom posypaním hlinou a ihličím slávnostne uviedli zbierku na cestu k čitateľom.
Vydanie tohto diela ocenil primátor ako ďalší vklad k obohateniu kultúry mesta a Ivanovi Hnátovi poprial, aby sa kniha dobre čítala a našla si cestu k mnohým čitateľom. Ku gratuláciám sa v mene Mesta pripojili aj viceprimátor i prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová a blahopriania prijal aj od ostatných účastníkov podujatia.
Originálnym spôsobom prišiel autorovi zablahoželať jeden z významných regionálnych básnikov Ladislav Špánik. Okrem úprimných slov venoval svojmu priateľovi ako symbolický darček motyku a vyslovil prianie, aby mu pomohla k ľahšiemu zdolávaniu pomyselných zarastených cestičiek poézie k čitateľovi.
Po zbierkach nazvaných Veršo(š)tepy, En Passant a Neúplný tretí tucet uzrelo svetlo sveta v poradí už štvrté básnické dielo Ivana Hnáta. Vyše dvojročné čakanie milovníkom jeho veršov určite stálo za to. Holíčsky poet sa im odmenil najčerstvejšou zbierkou, výnimočnou svojim rozsahom. Čakanie na deviatu vlnu ponúka čitateľom na takmer sto päťdesiatich stranách päťdesiat päť básní. Sú vyjadrením predovšetkým jeho pocitov, vzťahov k okoliu, k ľuďom a všetkému, čo k životu ako takému patrí. Sebe vlastným spôsobom vykresľuje obrazy prežitého ale i vysnívaného či chceného.
Viaceré z básní dopĺňajú ilustrácie Jany Kazičkovej-Suchovskej, ktoré sú tak aj určitou symbolikou a vďakou tejto rodáčky z Holíča svojmu bývalému učiteľovi.
Deviata vlna, ktorú si Ivan Hnát pre názov svojej práve vydanej básnickej zbierky zvolil, prináša vraj šťastie.
Poprajme teda autorovi, aby mu ho život prinášal plným priehrštím a spolu s ním i čitateľmi verme, že šťastná ruka ho povedie aj k úspešnému vydaniu jeho ďalšej knihy básní.

13