SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Mesto ocenilo významné osobnosti

vyznamne-osobnostiV piatok 15.júna patrili priestory tzv. depozitu Holíčskeho zámku slávnostnej udalosti. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa tu uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva v rámci celomestského podujatia nazvaného Vitajte na panstve Márie Terézie.
Okrem predstaviteľov podnikateľskej sféry, primátorov a starostov okolitých miest a obcí, poslancov mestského zastupiteľstva i krajského parlamentu sa na ňom ako hostia zúčastnili poslanci Národnej rady SR Viera Kučerová a Ivan Uhliarik a starosta partnerského mesta Hodonín Igor Taptič.
Udelené pocty sú aj podľa slov primátora Zdenka Čambala každoročným verejným poďakovaním a spoločenským ocenením Mesta tým, ktorí svojou prácou reprezentujú a šíria dobré meno Holíču a ktorí ho zviditeľnujú aj za hranicami regiónu.
Tohtoročné ocenenia získali v zmysle príslušného VZN mesta na základe schválenia mestským zastupiteľstvom štyria jednotlivci.
Čestné občianstvo mesta Holíč in memoriam bolo udelené Vladimírovi Stehlíkovi, spoluzakladateľovi holíčskeho letiska a aeroklubu, dlhoročnému inštruktorovi odborného výcviku pilotov. Vyznamenanie, ktoré prišiel prevziať jeho syn Miroslav, bolo udelené za zásluhy o rozvoj letiska, leteckého športu a zachovanie jeho tradícií v meste.
Cenu mesta Holíč si z rúk primátora Zdenka Čambala prevzala Blanka Juhaňáková, hlavná zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru. Vyhľadávaná dirigentka a klavírna hráčka nielen na Slovensku ale i v zahraničí získala v tomto roku Krištáľové krídlo za zásluhy v reprezentácii Slovenska. Cena mesta jej bola udelená za reprezentáciu umeleckej hudobnej tvorby.
Cenou primátora mesta bola ocenená Petronela Bradáčová, úspešná futbalistka, kapitánka oddielu i trénerka, ktorá pomohla holíčskemu tímu vybojovať päť titulov majstra Slovenska v ženskom futbale. Cena jej bola udelená za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí a za príkladný vzor pre mladú generáciu.
Cenou primátora mesta Holíč získal aj Ladislav Blaha, bývalý učiteľ hudobnej výchovy základnej školy v Holíči, kde viedol detský spevácky zbor Slniečko. Pôsobil ako spevák a dirigent, dlhé roky vyučoval spoločenský tanec. Je aktívnym členom speváckeho zboru Kantiléna, zakladateľ mužského speváckeho zboru ECHO. Cena mu bola udelená za dlhoročnú pedagogickú činnosť, obetavú dobrovoľnícku činnosť a prínos v oblasti rozvoja hudobného a tanečného umenia.

 

Stretnutie na Čaši spolupráce

Súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení osobnostiam Holíča sa stalo už tradičné podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tentoraz sa na ňom stretli predstavitelia mesta Holíč so zástupcami podnikateľskej sféry. Je verejným vyjadrením vďaky Mesta holíčskym podnikateľom i prejavom záujmu rozvíjať a prehlbovať vzájomnú spoluprácu aj pri realizácii mnohých zámerov.
Aj v súvislosti s pretrvávajúcou neľahkou ekonomickou a hospodárskou situáciou primátor ocenil prácu domácich podnikateľov, ich prínos pre mesto ako aj odvahu i snahu zachovávať či vytvárať pracovné príležitosti.
Čaša spolupráce bola opäť príležitosťou nielen k priateľským rozhovorom ale tiež k nadviazaniu kontaktov či výmene skúseností. Otvorila priestor aj pre diskusiu o problematike v rôznych sférach, nevynímajúc ani otázku zamestnanosti.

 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
 • titulka decemV týchto dňoch slávia významné životné jubileá aj dvaja naši holíčski spoluobčania. Pán Oto Kroupa sa dožíva 96. narodenín a pani Anna Englerová sa stala čerstvou deväťdesiatničkou. V predvečer Štedrého dňa prišiel oslávencom poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. S gratuláciou a malým darčekom sa pripojila Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
  Obidvom jubilantom zaželajme, aby sa naďalej tešili z každodenného života na zaslúženom odpočinku, v zdraví a radosti v kruhu najbližších.

  Blahopriania decembrovým jubilantom
13