Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Otec nuncius Henryk Józef Nowacki v Holíči

 V sobotu 1.októbra sa v holíčskom dome kultúry uskutočnilo jedno nevšedné podujatie. Dekanát Skalica v spolupráci s Inštitútom rodiny v Bratislave tu usporiadali stretnutie rodín, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok prevažne mladých ľudí. Budúcnosť sveta prechádza cez rodinu. Tento citát pápeža Jána Pavla II. sa stal mottom podujatia, ktoré sa z podnetu Inštitútu rodiny a za podpory a iniciatívy dekana Richarda Jankoviča uskutočnilo v Holíči po prvýkrát.

Čítať ďalej...

Zapojte sa do projektu Vínna cesta Záhorie

Región Záhorie sa zmenami v spoločensko-politickom usporiadaní stal atraktívnym hraničným regiónom s veľkým potenciálom celkového rozvoja i rozvoja turizmu. Predstaviť vínnu oblasť v tomto regióne, jeho pozoruhodné miesta atraktívne pre turistov ponukou miestnych vín, špecialít, vínoték, originálnych vínnych pivníc a búd si kladie za cieľ projekt po názvom Vínna cesta Záhorie.

Čítať ďalej...

Otvorenie Mestského múzea Jaroslava Prílučíka

 Začiatkom júla 2005 bolo v Holíči slávnostne otvorené Mestské múzeum Jaroslava Prílučíka. Toto múzeum nesie názov svojho mecéna a podporovateľa mäsiarskeho majstra, ktorý aj vo svojich 91 rokoch bol dušou celého projektu. Svojou obdivuhodnou zbierkotvornou činnosťou sa mu v spolupráci s muzeológom, historikom a archivárom, toho času i zástupcom primátora Mgr. Vladimírom Petrovičom podarilo sústrediť bohatý zbierkový fond vysokej historickej hodnoty.

Čítať ďalej...

13