COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.K dvom zreštaurovaným tapetám z Čínskej sály pribudnú ďalšie

titulka cs10. októbra sa v priestoroch Holíčskeho zámku zišli účastníci medzinárodného seminára o reštaurovaní. Po prehliadke tejto národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia pokračoval program prednáškami v Kultúrno-osvetovom centre.
Päťdesiatka odborníkov z oblasti reštaurátorskej činnosti si vypočula príspevok nazvaný Archívno-historický výskum dejín hradu Holíč v období 16. a 17. storočia. Bližšie o záchrane kožených tapiet z Čínskej sály Holíčskeho zámku potom porozprával významný slovenský reštaurátor Ivan Galamboš. Jeho zásluhou sa doteraz podarilo zreštaurovať tri z dvanástich tapiet, ďalšie dve, priestorovo väčšie, by chcel dokončiť v priebehu dvoch rokov.

Čítať ďalej...

Výstava o histórii i súčasnosti Lichtenštajnského kniežatstva

titulka lichV piatok 4. októbra bola vernisážou otvorená výstava nazvaná Lichtenštajnské kniežatstvo a jeho kniežací dom von und zu Liechtenstein v kontexte našich dejín a súčasnosti. Pripravila ju nadácia MeAM Stiftung pri príležitosti tristoročného jubilea moderného Lichtenštajnského kniežatstva.
Vernisáž, na ktorú ako hostia zavítali Jeho jasnosť princ Karl Emmeram von und zu Liechtenstein či známy slovenský spevák Pavol Hammel, spestrila ľudovými pesničkami cimbalová muzika Cifra.
Výstavu, zachytávajúcu predovšetkým najvýznamnejšie míľniky a osobnosti dejín Lichtenštajnského kniežatstva, ale tiež súčasnosť krajiny, si verejnosť môže prezrieť zdarma v priestoroch Mestského múzea a galérie v budove tzv. fajansy
až do 30. novembra.

Čítať ďalej...

Materská škola na Lúčkach zrekonštruovaná

titulka msPo troch mesiacoch stavebných prác bola ukončená rekonštrukcia Materskej školy na Lúčkach. 3. októbra bol objekt oficiálne odovzdaný do užívania. Stalo sa tak po symbolickom prestrihnutí pásky, ktorého sa ujali deti materskej školy za spoluúčasti jej riaditeľky, primátora mesta a zástupcu dodávateľskej spoločnosti.
Rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mesto Holíč získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 102 156 eur, samospráva sa podieľala spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 5 percent.
Práce zrealizovala ako víťaz verejného obstarávania spoločnosť PMG STAV s.r.o.Žilina. Rekonštrukcia si vyžiadala náklady v celkovom objeme 1 367 146 eur.

Čítať ďalej...

Zámocké záhrady čaká ďalšia obnova

titulka zahradyZáhradný turizmus, krajinné výstavy a záhrady boli hlavnými témami workshopu, ktorý sa uskutočnil 2. októbra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku. Konal sa v rámci Malých iniciatív projektu ConnReg Slovenská republika-Rakúsko.
Organizátorka podujatia Katarína Turečková v príhovore uviedla, že workshop je po nedávnej návšteve záhrad v rakúskom meste Tulln v poradí druhou aktivitou uvedeného projektu. Záhrady v tomto dolnorakúskom okresnom meste, ktoré sú veľkým lákadlom aj pre zahraničných návštevníkov, priblížil v príspevku ich riaditeľ Franz Gruber.
V ďalšom programe zazneli príspevky predstaviteľa Flory Olomouc Stanislava Fleka i autorizovanej architektky Anny Dobruckej. Elene Horanová z Odboru stratégie cezhraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja prezentovala informácie o projekte ConnReg, zameranom na spoluprácu samospráv Slovenskej republiky a Rakúska v oblasti záhradného turizmu. O budúcnosti a ďalšej obnove zámockých záhrad v Holíči porozprával Přemysl Krejčiřík zo spoločnosti Prúvodce parkem Valtice, ktorého príspevok doplnil pútavý dokument.

Čítať ďalej...

Dvanásty festival piva a dobrej zábavy

titulka pivoV poslednú septembrovú sobotu privítal areál Holíčskeho zámku návštevníkov už XII. ročníka Zámockých pivných slávností.
Načapovaním litrového dupláku ich slávnostne otvorili primátor spolu s poslancom Národnej rady SR Augustínom Hambálkom.
Maratón hudby a zábavy v objekte bývalej tabačiarne odštartovala cimbalová hudba Šibénka, ľudové pesničky prišli zahrať a zaspievať 2bra3 Šediví a na inú, rockovejšiu nôtu potom preladila skupina Wband. O dobrú náladu sa svojimi pesničkami postarali tiež Countrio z Hodonína, Funny band, AC Plus a Los Brados. Najmä tých mladších pozval na diskotéku dídžej Andel.
Festival piva a dobrej zábavy obohatil svojim vystúpením populárny český zabávač Zdeněk Izer. Radosť z výhry prinieslo niekoľkým šťastlivcom žrebovanie EKOtomboly.

Čítať ďalej...

 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13