Slávnostné vyvrcholenie jazdeckej sezóny

titulka hubertovkaV tretiu októbrovú sobotu sa v areáli žrebčína v Kopčanoch zišli milovníci koní a vyznávači jazdectva na ďalšom ročníku podujatia nazvaného Hubertova jazda. Slávnostné vyvrcholenie sezóny pripravili spolu s Jazdeckým a agroturistickým centrom Kopčany Mesto Holíč a Obec Kopčany.
48 koní s jazdcami v sedle a šesť záprahov, vezúcich hostí i niektorých ďalších účastníkov, sa po otváracom ceremoniáli vydalo na jazdu okolitou krajinou s cieľom pri zámku v Holíči.
Tu čakalo na jazdcov to najdôležitejšie, symbolické ulovenie líšky. Po odovzdaní ocenení tým najúspešnejším vyvrcholil program ukážkou tzv. sabráže dvojicou husárov.

Čítať ďalej...

Holíčski rybári opäť vylovili zámocký rybník

titulka ryby2V sobotu 19. októbra sa už po ôsmy raz uskutočnil výlov zámockého rybníka. Členovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu z neho vylovili 2 177 kg kapra rybničného, 300 kg karasa striebristého a 118 kg lieňa sliznatého v celkovej hodnote 5 994 eur. Návštevníci mohli nielen obdivovať atraktívnu prácu členov Petrovho cechu, ale tiež ochutnať pečené rybie špeciality či zapojiť sa do žrebovania s kolesom šťastia a v prípade úspechu si odniesť živú rybu. K dobrej nálade hrala a spievala holíčska country skupina SLZA.

Čítať ďalej...

Našim seniorským jubilantom

titulka seniPri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo Mesto Holíč 18. októbra slávnostné podujatie. Pozvanie do Kultúrno-osvetového centra prijalo takmer dvesto seniorov, dožívajúcich sa v tomto roku polo okrúhleho či okrúhleho jubilea od 65 do 90 a viac rokov.
Po príhovore primátor odovzdal blahoprianie a symbolickú kyticu vďaky Gizele Bokšovej a Jaroslavovi Vlašičovi, sláviacim v tomto roku deväťdesiatiny.
Spoločné stretnutie spríjemnili oslávencom Spjevule ze Skalice, zahrať a zaspievať na ľudovú nôtu prišli aj mladí folkloristi z Kútov.

Čítať ďalej...

K dvom zreštaurovaným tapetám z Čínskej sály pribudnú ďalšie

titulka cs10. októbra sa v priestoroch Holíčskeho zámku zišli účastníci medzinárodného seminára o reštaurovaní. Po prehliadke tejto národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia pokračoval program prednáškami v Kultúrno-osvetovom centre.
Päťdesiatka odborníkov z oblasti reštaurátorskej činnosti si vypočula príspevok nazvaný Archívno-historický výskum dejín hradu Holíč v období 16. a 17. storočia. Bližšie o záchrane kožených tapiet z Čínskej sály Holíčskeho zámku potom porozprával významný slovenský reštaurátor Ivan Galamboš. Jeho zásluhou sa doteraz podarilo zreštaurovať tri z dvanástich tapiet, ďalšie dve, priestorovo väčšie, by chcel dokončiť v priebehu dvoch rokov.

Čítať ďalej...

Výstava o histórii i súčasnosti Lichtenštajnského kniežatstva

titulka lichV piatok 4. októbra bola vernisážou otvorená výstava nazvaná Lichtenštajnské kniežatstvo a jeho kniežací dom von und zu Liechtenstein v kontexte našich dejín a súčasnosti. Pripravila ju nadácia MeAM Stiftung pri príležitosti tristoročného jubilea moderného Lichtenštajnského kniežatstva.
Vernisáž, na ktorú ako hostia zavítali Jeho jasnosť princ Karl Emmeram von und zu Liechtenstein či známy slovenský spevák Pavol Hammel, spestrila ľudovými pesničkami cimbalová muzika Cifra.
Výstavu, zachytávajúcu predovšetkým najvýznamnejšie míľniky a osobnosti dejín Lichtenštajnského kniežatstva, ale tiež súčasnosť krajiny, si verejnosť môže prezrieť zdarma v priestoroch Mestského múzea a galérie v budove tzv. fajansy
až do 30. novembra.

Čítať ďalej...

 • titulka orpz20. februára sa Kultúrno-osvetové centrum Holíčskeho zámku stalo dejiskom nevšedného významného podujatia. Pri príležitosti 10. výročia zriadenia a činnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici sa tu uskutočnil slávnostný služobný aktív. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätný list a čestné uznanie riaditeľa OR PZ v Skalici za vynikajúce plnenie služobných úloh a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch si prevzalo 43 jednotlivcov, piati príslušníci obvodných oddelení získali mimoriadne povýšenie, ďalší traja boli ocenení Čestnou medailou. Pamätný list a čestné uznanie za spoluprácu s Okresným riaditeľstvom PZ v Skalici udelil jeho riaditeľ tridsiatim jednotlivcom, predstaviteľom samospráv, štátnej správy, súčinnostných zložiek, zamestnankyniam OR PZ, mestských polícií Skalica a Holíč ako aj Polície ČR Hodonín.

  Desaťročie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica
 • titulka rekonV uplynulých dňoch bola dokončená rekonštrukcia ďalšieho objektu, tzv. depozitu v areáli Holíčskeho zámku. 13. februára sa uskutočnilo oficiálne slávnostné odovzdanie tejto obnovenej časti našej národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s primátorom prestrihla symbolickú pásku ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
  Obnova objektu sa realizovala v rámci projektu nazvaného Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Na jeho spolufinancovanie prispelo ministerstvo kultúry dotáciou vo výške 666 tisíc eur, Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 35 tisíc eur.
  Interiéry, vybavené výstavnými panelmi, figurínami a ďalším zariadením, budú využívané ako muzeálne či galerijné priestory s voľne inštalovanými artefaktmi, prezentujúcimi tradičnú kultúru mesta Holíč.

  „Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Ďalší objekt areálu zámku zrekonštruovaný
 • titulka plessportovcovKaždoročnou súčasťou plesovej sezóny v Holíči sa už neodmysliteľne stal aj Ples športovcov. Ďalší ročník tohto podujatia sa konal v piatok 7. februára v Kultúrno-osvetovom centre. Organizátori z TJ Iskra ozvláštnili priestory výzdobou, nesúcou sa v znamení tohtoročného významného jubilea, storočnice klubu.

  Po úvodnej skladbe v podaní Tamary Bízekovej sa o ďalší kultúrny program postarali dievčatá z tanečného štúdia Gracefull z Hodonína. Po oficiálnom privítaní moderátorom Ivanom Zborilom sa v mene organizátorov prihovoril prítomným aj predseda TJ Iskra Boris Bízek, ktorý so svojou manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. Zábava v sále i na  tanečnom parkete pri pesničkách skupiny Black and White vydržala až takmer do rána.

  Športovci sa zabávali na svojom plese
 • titulka su5. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Mesto tak opäť vyjadrilo verejné poďakovanie tým najlepším, ktorí svoj klub i mesto reprezentovali na domácej i zahraničnej úrovni.
  Za mimoriadne športové výsledky v r. 2019 získali ocenenia v podobe diplomu a vecnej odmeny atléti Monika Zavilinská, Mária Truissard, Ondrej Marenčík a Tomáš Skala, športoví strelci Štefánia Matulová, Silvia Haringová a Pavol Vmyslický, pretekári v extrémnych podmienkach súťaže Spartan Race Adam Krčík a Marek Rehák, reprezentant silového trojboja Denis Klíma a tréner aktuálne najúspešnejšieho holíčskeho tímu, Basketbalového oddielu MŠK BO Holíč, Ľubomír Marenčík.

  Ocenenia za športové úspechy
13