Deviataci stoja pred významným rozhodnutím

titulka strednaskolaKam ďalej po absolvovaní základnej školy ? To je otázka, ktorú si v tomto období kladú žiaci deviatych ročníkov. Jednou z možností, ktorá im pomohla uľahčiť výber vhodného štúdia, bola prezentácia stredných škôl nazvaná Deviataci, vyberte si správne. 6. novembra ju zorganizovalo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra holíčske Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Viac ako dvadsiatka stredných škôl z Holíča, z okolitého regiónu, ale i vzdialenejších miest Slovenska či zo susednej Moravy prostredníctvom pedagógov a žiakov poskytla záujemcom informácie o odboroch, predmetoch či špecifikácii svojej školy. Viaceré doplnili informácie názornými praktickými ukážkami.

Čítať ďalej...

Spomienka na farára Pavla Proksu

titulka proksa3. novembra uplynulo 100 rokov od narodenia bývalého dlhoročného farára Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Holíči Pavla Proksu. Tohto významného človeka, ktorý nás navždy opustil 18. decembra 2016, si v deň jeho nedožitého jubilea pripomenuli členovia cirkevného zboru a ich hostia slávnostnými službami Božími.
Spolu s holíčskou zborovou farárkou Emíliou Talábovou slúžili bohoslužby farári Ján Čermák a Ľubomír Batka.
Po skončení bohoslužieb sa účastníci zišli na miestnom cintoríne pri pomníku manželov Proksových. Ich pamiatku si prítomní uctili pietnym aktom s položením vencov na spoločnom hrobe.

Čítať ďalej...

Spomínali sme...

titulka dusickyPo roku sme si znova uctili pamiatku a pripomenuli tých, ktorí nás navždy opustili. Na mestskom cintoríne sa 31. októbra uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie.
V jeho úvode predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž, pri ktorom sa ako každoročne pietny akt konal.
Úcta k životu, k ľuďom, zanechajúcim po sebe hlbokú stopu spomienok, vyjadrili vo svojich príhovoroch primátor i páter Matúš z holíčskej Rímsko-katolíckej farnosti.
Prečítané mená sto našich zosnulých spoluobčanov oživili spomienky na tých, ktorí nás v uplynulých dvanástich mesiacoch navždy opustili. Ich pamiatku si prítomní na záver uctili spoločnou modlitbou a zapálením sviece.

Čítať ďalej...

Lávka cez rieku Moravu pri Kopčanoch už slúži verejnosti

titulka lavka2Cyklisti a peší turisti už môžu oficiálne využívať novú lávku cez rieku Moravu. Dielo spájajúce lokalitu v okolí Kostola sv.Margity Antiochijskej pri Kopčanoch a archeopark slovanského hradiska pri Mikulčiciach slávnostne odovzdali 29. októbra do užívania. Symbolické prestrihnutie pásky sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov Trnavského a Juhomoravského kraja, starostov Kopčian a Mikulčíc i realizátora stavby.
Most z oceľovej konštrukcie je dlhý 143 metrov, vysoký 9 metrov, má šírku takmer 5 metrov, priechodný priestor je široký 3 a pol metra. Súčasťou stavby sú nadväzujúce prístupové komunikácie, cyklotrasy a cesty pre peších turistov v dĺžke 2,2 kilometra.
Projekt bol podporený z programu spolupráce INTERREG V-A SR-ČR, celkové výdavky boli vo výške 3 796 790 eur.

Čítať ďalej...

V zámku opäť strašilo

titulka strasidlaHolíčsky zámok sa po roku opäť stal svetom mýtických bytostí, oživnutých strašidelných legiend, bosoráckych kúziel, čertovského šantenia i známych filmových čarodejov a postáv. Už po desiaty raz sa tu uskutočnili strašidelné prehliadky zámku. Prvé tri dni predposledného októbrového týždňa boli určené pre Bojkov, ďalšie dva dni sa prišli báť najmä tí starší, odvážnejší.

Čítať ďalej...

 • titulka orpz20. februára sa Kultúrno-osvetové centrum Holíčskeho zámku stalo dejiskom nevšedného významného podujatia. Pri príležitosti 10. výročia zriadenia a činnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici sa tu uskutočnil slávnostný služobný aktív. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení. Pamätný list a čestné uznanie riaditeľa OR PZ v Skalici za vynikajúce plnenie služobných úloh a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch si prevzalo 43 jednotlivcov, piati príslušníci obvodných oddelení získali mimoriadne povýšenie, ďalší traja boli ocenení Čestnou medailou. Pamätný list a čestné uznanie za spoluprácu s Okresným riaditeľstvom PZ v Skalici udelil jeho riaditeľ tridsiatim jednotlivcom, predstaviteľom samospráv, štátnej správy, súčinnostných zložiek, zamestnankyniam OR PZ, mestských polícií Skalica a Holíč ako aj Polície ČR Hodonín.

  Desaťročie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica
 • titulka rekonV uplynulých dňoch bola dokončená rekonštrukcia ďalšieho objektu, tzv. depozitu v areáli Holíčskeho zámku. 13. februára sa uskutočnilo oficiálne slávnostné odovzdanie tejto obnovenej časti našej národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s primátorom prestrihla symbolickú pásku ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
  Obnova objektu sa realizovala v rámci projektu nazvaného Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Na jeho spolufinancovanie prispelo ministerstvo kultúry dotáciou vo výške 666 tisíc eur, Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 35 tisíc eur.
  Interiéry, vybavené výstavnými panelmi, figurínami a ďalším zariadením, budú využívané ako muzeálne či galerijné priestory s voľne inštalovanými artefaktmi, prezentujúcimi tradičnú kultúru mesta Holíč.

  „Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Ďalší objekt areálu zámku zrekonštruovaný
 • titulka plessportovcovKaždoročnou súčasťou plesovej sezóny v Holíči sa už neodmysliteľne stal aj Ples športovcov. Ďalší ročník tohto podujatia sa konal v piatok 7. februára v Kultúrno-osvetovom centre. Organizátori z TJ Iskra ozvláštnili priestory výzdobou, nesúcou sa v znamení tohtoročného významného jubilea, storočnice klubu.

  Po úvodnej skladbe v podaní Tamary Bízekovej sa o ďalší kultúrny program postarali dievčatá z tanečného štúdia Gracefull z Hodonína. Po oficiálnom privítaní moderátorom Ivanom Zborilom sa v mene organizátorov prihovoril prítomným aj predseda TJ Iskra Boris Bízek, ktorý so svojou manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. Zábava v sále i na  tanečnom parkete pri pesničkách skupiny Black and White vydržala až takmer do rána.

  Športovci sa zabávali na svojom plese
 • titulka su5. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Mesto tak opäť vyjadrilo verejné poďakovanie tým najlepším, ktorí svoj klub i mesto reprezentovali na domácej i zahraničnej úrovni.
  Za mimoriadne športové výsledky v r. 2019 získali ocenenia v podobe diplomu a vecnej odmeny atléti Monika Zavilinská, Mária Truissard, Ondrej Marenčík a Tomáš Skala, športoví strelci Štefánia Matulová, Silvia Haringová a Pavol Vmyslický, pretekári v extrémnych podmienkach súťaže Spartan Race Adam Krčík a Marek Rehák, reprezentant silového trojboja Denis Klíma a tréner aktuálne najúspešnejšieho holíčskeho tímu, Basketbalového oddielu MŠK BO Holíč, Ľubomír Marenčík.

  Ocenenia za športové úspechy
13