Blahoprianie jubilantovi Milanovi Vrubešovi

titulka vrubes5. apríla oslávil nevšedné životné jubileum pán Milan Vrubeš z Holíča. V deň jeho 90. narodenín prišli oslávencovi poblahopriať primátor Zdenko Čambal a Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
Jubilantovi zaželajme, aby sa ešte dlho tešil z príjemných chvíľ na zaslúženom odpočinku v kruhu najbližších.

Čítať ďalej...

Fero Rajec predstavil svoju najnovšiu knihu

titulka rajec3. apríla sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné uvedenie do života najnovšej knihy Holíčana Fera Rajeca. Ide už o jeho jedenáste literárne dielo, ktoré autor nazval René, Richard, ja a Rudolf. Spolu s primátorom ju na cestu k čitateľom vyprevadil symbolickým posypaním zrnkami korenia. Podujatie, ktoré pripravila Mestská knižnica v Holíči, spestrili hudobné vstupy v podaní tria Walter Bartoš, Pavol Hrnčirík, Miroslav Mikéska.
Program obohatil aj rozhovor organizátorky Silvie Lukovičovej s autorom, prečítanie úryvku z diela a autogramiáda.

Čítať ďalej...

Z úcty a vďaky našim učiteľom

titulka denucitelovPri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo Mesto Holíč v posledný marcový piatok slávnostné podujatie.
Prítomným sa okrem primátora prihovorili štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová i ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá sa krátko predtým zúčastnila na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej časti objektu tzv. koniarne Holíčskeho zámku.
Mesto si opäť zvlášť uctilo učiteľov miestnych škôl a školských zariadení, sláviacich v tomto roku okrúhle životné výročie. Väčšine z osemnástich pedagógov odovzdal primátor blahoprianie a kvetinový či vecný dar, dvom ďalším odovzdala štátna tajomníčka ministerstva školstva Ďakovný list.

Čítať ďalej...

Holíčski seniori i rybári bilancovali a oceňovali

titulka senarybV uplynulých dňoch sa v Kultúrno-osvetovom centra na Holíčskom zámku uskutočnili dve výročné schôdze.
18. marca hodnotila uplynulý rok a oceňovala svojich členov Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V nedeľu 24. marca bilancovala svoju minuloročnú činnosť a odovzdávala ocenenia aktívnym členom Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia objektu Kasíno - Relaxačné centrum

titulka kasinoRekonštruovaný objekt sa nachádza pri hlavnom vstupe do areálu letného štadióna v Holíči pri križovatke Vrádištskej ulice s ulicou Pri Štadióne. Vybudovaný bol v 50. – 60. rokoch 20. storočia, v ďalších obdobiach rozširovaný prístavbami do podoby pred rekonštrukciou. Mesto Holíč sa rozhodlo pristúpiť k jeho rekonštrukcii, nakoľko bol v zlom technickom stave a dlhodobo nevyužívaný, resp. pre súčasnú dobu nepoužiteľný. Vstupný objekt je rozdelený na dve samostatné časti, na pravú a ľavú. Rekonštrukcia sa začala realizovať v roku 2018 a týka sa pravej časti pri pohľade od hlavného – oblúkovite prestrešeného vstupu. Stavebné úpravy pozostávajú z nasledovných prác: odstránenie zastaralého technického vybavenia objektu, vyhotovenie nových priečok, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, vzduchotechniky, obkladov, dlažieb, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie striech a zateplenia celého objektu. V átriu sa vyhotoví nové oplotenie a ochladzovací bazén. Po dokončení stavebných úprav bude rekonštruovaný objekt rozdelený na dve samostatné prevádzky. V pravej časti bude relaxačné centrum a v ľavej časti prevádzka kaviarne.

Čítať ďalej...

13