Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu

titulka bsV nedeľu 30.júna sa v Holíči konala tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Patrí k najvýznamnejším udalostiam holíčskej farnosti, ktorá sa tu každoročne slávi už 76 rokov.
Svätú omšu celebroval emeritný opát Kláštora premonštrátov na pražskom Strahove Michael Josef Pojezdný. Spolu s ním slúžili omšu kňazi holíčskej farnosti i bývalý holíčsky kňaz, páter Bohuslav.
13