Zámocké záhrady prešli ďalšou obnovou

titulka zahradyV uplynulých dňoch bola dokončená I. etapa projektu Zámocké záhrady v Holíči. 5. júna sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie tohto diela do užívania verejnosti. Stalo sa tak po symbolickom prestrihnutí pásky, ktorého sa spolu s primátorom zhostili Peter Takáč z riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Kamila Krejčiříková ako zástupca OZ Průvodce parkem Valtice.
Na realizáciu uvedeného projektu, podporeného v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika získalo Mesto Holíč dotáciu vo výške 538 921 eur. Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov Mesta Holíč.

dvojlogo Obnova zámockých záhrad

13