Deťom k ich sviatku

titulka dendetiMesto Holíč v spolupráci s Klubom turistov, Klubom Genesis a holíčskym Centrom pre deti a rodiny pripravilo v nedeľu 2. júna podujatie venované deťom. Tie menšie sa mohli v sprievode svojich rodičov vydať na Rozprávkovú cestu, na staršie deti čakala okružná trasa nazvaná Holíčska detektívka. Na každom stanovisku predviedli svoju šikovnosť, ale i vedomosti pri plnení nenáročných úloh, za ktoré získali sladkú odmenu. Po návrate do cieľa v areáli Domu turistiky sa okrem iného mohli občerstviť, nechať si pomaľovať tvár, zašportovať si a tiež opiecť na ohni špekáčiky.
13