Mesto Holíč zreštauruje ďalšie dve tapety...

titulka tapetyČínske tapety boli umiestnené na stenách tzv. Čínskej sály, ktorá bola významnou miestnosťou Holíčskeho zámku. Pochádzajú z čias panovania M. Terézie a F.Š. Lotrinského a celkovo pozostávajú z 12-tich kusov, na ktorých je výtvarne znázornená krajinomaľba dynastie Ming. Zachrániť sa ich podarilo na poslednú chvíľu, v roku 1998 boli sňaté z drevených rámov, zakonzervované a namotané na špeciálne valce, kde čakajú na zásah reštaurátorov. Práve vďaka Doc. Ivanovi Galambošovi, ktorý ako prvý jednu tapetu o rozmere 3,65 x 1 m zreštauroval, sa mesto rozhodlo pokračovať v reštaurovaní ďalších kusov tapiet. Začiatkom roka 2018 preto podalo projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu", na ktorého realizáciu sme získali dotáciu vo výške 9 000 €. Za získanú dotáciu a vlastné zdroje mesta sa reštaurátorovi Doc.
Ivanovi Galambošovi, ktorý svoju tvorbu prezentoval aj minulý rok na výstave „Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša", podarilo zreštaurovať dva kusy kožených tapiet, konkrétne sa jedná o tapetu č.6 o celkovej ploche 34 500 cm2 a tapetu č. 7 o ploche 31 500 cm2. Fond na podporu umenia aj v tomto roku vyhlásil výzvu zameranú na odborné ošetrenie zbierkových fondov, kde sme predložili projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Dotácia nám bola pridelená vo výške 14 000 € na zreštaurovanie ďalších dvoch kusov kožených tapiet. Realizáciou uvedeného projektu chceme zamedziť hmotnému úpadku a prispieť k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč pre budúce generácie.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU logo1 modre 
13