Jubileum Klubu turistov

titulka turisti55. výročie založenia si v tomto roku pripomína holíčsky Klub turistov. Jeho členovia spolu s priateľmi i hosťami sa v sobotu 18. mája zišli na oslave jubilea.
Podujatie bolo príležitosťou nielen k spoločným spomienkam, ale tiež k oceneniu súčasných aktívnych členov klubu ako aj tým, ktorí písali jeho 55-ročnú históriu.
Originálny Pamätný list v podobe maľovaného obrazu bol udelený jednému z najstarších členov a spoluzakladateľovi Štefanovi Šeniglovi. Udelením Pamätného listu vyjadril Klub turistov svoju vďaku za podporu aktivít i turistiky Mestu Holíč.
13