Blahoprianie najstaršej Holíčanke

titulka najÚctyhodných 99 rokov oslávila 17. mája pani Alžbeta Patáková.
Najstaršej obyvateľke Holíča prišiel v deň jej výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Blahoprianie a vecný dar odovzdala jubilantke aj Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesta Holíč. Oslávenkyňa prijala blahoželanie a kyticu kvetov aj od riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči, kde pani Patáková žije už pätnásť rokov. Ku gratulantom sa pripojila aj dcéra s manželom a s ďalšími členmi najbližšej rodiny.
13