Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Na návšteve partnerskej obce Hložany

titulka hlozany2019V piatok 3. a v sobotu 4. mája sa v našej partnerskej obci Hložany v Srbsku konali oslavy Dňa Hložian, ktorých sa na pozvanie predsedu Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavla Žemberiho zúčastnila delegácia z Holíča. Tento rok si Hložany pripomínajú 263 rokov od osídlenia obce Slovákmi. V piatok podvečer boli na úvod osláv predstavené dve výstavy, 26. ročník Hložianskej palety, na ktorej sa prezentovali výtvarníci a etnovýstava, ktorú pripravil miestny Spolok žien Slovenka. Výstavy otvorila viceprimátorka z Holíča Lenka Látalová. Po otvorení výstav sa konalo v dome kultúry slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Hložany. Na zasadnutie prišli okrem delegácie z Holíča aj ďalší pozvaní hostia, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Libuška Lakatošová, poslankyňa Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Tatiana Vujačič, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Brna a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Vďačné početné divácke auditórium slávnostného zhromaždenia tvorili hlavne domáci hložančania. Slávnostný program prezentoval prácu a úspechy všetkých spolkov pôsobiacich v obci, z ktorých väčšina má nadviazanú spoluprácu so svojimi partnerskými združeniami z Holíča.
Počas slávnostného večera sa prednesom, spevom a tanečnými choreografiami predstavili folkloristi Kultúrneho a osvetového spolku Hložany. V sobotu pokračovali oslavy Dňa Hložian rôznymi súťažami rybárov, poľovníkov, hasičov, šachistov a futbalistov. V poobedných hodinách viceprimátorka Holíča Lenka Látalová spolu s predsedom Miestneho spoločenstva Hložany Pavlom Žemberim otvorili tradičný Festival kvetín na trhovisku Pod lipami. Súčasťou festivalu bola aj súťaž o najkrajšiu dobošovú tortu a ochutnávanie a predaj hložianskej kyslovky (svadobnej polievky) , ktorú pripravili členky Spolku žien Slovenka. K príjemnej atmosfére Dňa Hložian prispelo aj príjemné teplé a slnečné počasie, ktoré celé podujatie sprevádzalo.
13