Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

titulka polovniciPočas druhého aprílového víkendu sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni konala tradičná chovateľská prehliadka úspechov členov poľovníckych združení skalického okresu minuloročnej poľovníckej sezóny.
Sobotňajší program slávnostného podujatia v Kultúrno-osvetovom centre otvorili trubači a príchod družiny s bohyňou Dianou a svätým Hubertom. V oficiálnej časti sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení zaslúžilým aktívnym i dlhoročným členom ako aj akt pasovania za poľovníka, ktorým sa po úspešnom zložení skúšok oficiálne stal i holíčsky primátor.
Samotná výstava ponúkla návštevníkom takmer päťsto trofejí prevažne danielej, ale tiež srnčej či jelenej zveri.
Súčasťou bola výstava výtvarných prác detí základných a materských škôl z Holíča a okolitých obcí, ukážky práce sokoliarov, nechýbal guláš z diviny a ďalšie zverinové špeciality.
13