Blahoprianie jubilantovi Milanovi Vrubešovi

titulka vrubes5. apríla oslávil nevšedné životné jubileum pán Milan Vrubeš z Holíča. V deň jeho 90. narodenín prišli oslávencovi poblahopriať primátor Zdenko Čambal a Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
Jubilantovi zaželajme, aby sa ešte dlho tešil z príjemných chvíľ na zaslúženom odpočinku v kruhu najbližších.
13