Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Našim ženám

titulka mdzPri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravilo Mesto Holíč 8. marca tradičné slávnostné podujatie. Na spoločné oslavy v Kultúrno-osvetovom centre prijalo pozvanie viac ako dvesto žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií.
Symbolický darček v podobe hudobného a tanečného vystúpenia odovzdala prítomným ženám Základná umelecká škola i populárny spevák Robo Opatovský.
13