Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Fašiangová sobota s Valšou

titulka fasiangTradícia fašiangov ožila tohto roku opäť vďaka členom Folklórneho súboru Valša. Po medzinárodnom, Slovácko-záhoráckom fašiangu, pripravili v prvú marcovú sobotu aj naše, rýdzo holíčske fašiangy.
Fašiangová pochôdzka so sprievodom sa začala podľa zvyklostí u starostu, teda primátora mesta a pokračovala ulicami mesta. Sobotňajšie podujatie vyvrcholilo v jednej z miestnych reštaurácií večernou zábavou s neodmysliteľným pochovávaním basy.
13