Poslanci zvolili členov komisií mestského zastupiteľstva

titulka 2msz5. februára sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie poslaneckého zboru v Holíči. Z dôvodu neúčasti na Ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub poslanec Igor Bartošík, ktorého následne zastupiteľstvo zvolilo za člena Mestskej rady v Holíči pre volebné obdobie 2018-2022.
V rámci rokovania sa okrem iného uskutočnila voľba členov komisií mestského zastupiteľstva (predsedovia a podpredsedovia boli zvolení na predošlom zastupiteľstve ako aj členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov). Na základe tajného hlasovania sa z navrhovaných kandidátov stali členmi príslušných komisií jednotlivci, ktorí získali najvyšší počet hlasov.


Komisia finančná a podnikateľskej činnosti:
Ing. Štefan Duffek, Dušan Ivan, Ing. Michal Jánošík, Ivan Kepák, Ing. Marián Honza, CSc., Rastislav Caletka, Ing. Igor Pollák, Ing. Renáta Kormanová.
Komisia stavebnej činnosti a ŽP:
Ivan Kepák, Ing. Peter Harský, Jaroslav Minařík, Ing. Jozef Valúch, Mgr. Lukáš Čambal, Ing. Jozef Vlčej, Ing. Martin Kadlec, Mgr. Art. Zuzana Zimková.
Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora mesta, HK a poslancov MsZ:
Mgr. Jaroslav Čarský, Ing. Igor Pollák, Mgr. Pavol Mihál, PhDr. Jozef Vlčej, PhD., JUDr. Boris Horváth, Július Šebesta, Bc. Kevin Richter, Mgr. Branislav Mlynka.
Komisia školstva, kultúry a športu:
Mgr. Dana Janečková, Mgr. Radovan Srnec, Ing. Romana Svatíková, Mgr. Karin Hepnerová, Mgr. Katarína Mičová, Mgr. Pavol Mihál, Petronela Bradáčová, Michal Sládek.
Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová:
Mgr. Marek Kollár, PhDr. Marta Richterová, JUDr. Viera Kučerová, Lukáš Valúch, Jarmila Duffková, Mgr. Alena Kučerová, Anna Samsonová, Mgr. Marián Tomáš.
Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
Rastislav Caletka, Zdeněk Švejcar, Ing. Ján Kubík, Mgr. Evamária Veselá, Ing. Ľudmila Mičová.
13