Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Holíčania opäť plesali

titulka plesKultúrno-osvetové centrum Holíčskeho zámku ovládla v piatok 18. januára slávnostná atmosféra. Uskutočnil sa tu III. reprezentačný mestský Tereziánsky bál.
K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie prišli zahrať a zaspievať TIP TOP Band Erika Rangla so speváckym hosťom Jankom Slezákom a Varmužova cimbálová muzika zo Svatobořic-Mistřína. V rámci kultúrneho programu sa v úvode predstavili Fčeličky zo Strážnice, historickým dobovým tancom oživili atmosféru obdobia renesancie a neskorého stredoveku členovia spoločnosti Fringia. Po žrebovaní polnočnej tomboly sa o malé prekvapenie postarali performeri z Anta Agni s kabaretnou a svetelnou šou so žonglérskymi a akrobatickými prvkami.
13