Holíč navštívil veľvyslanec Nórskeho kráľovstva

titulka norvel4. decembra zavítal do Holíča na krátku návštevu veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike Terje Theodor Nervik. Hosťa s členmi jeho delegácie privítal v priestoroch Kultúrno-osvetového centra primátor Zdenko Čambal. Obaja predstavitelia si navzájom odovzdali pamätné darčeky a v rozhovoroch si vymenili informácie z rôznych oblastí ich záujmu. Po zápise do Kroniky mesta hostia absolvovali prehliadku zrekonštruovaného objektu bývalej tabačiarne i vnútorných zámockých priestorov. Zvláštnu pozornosť venoval nórsky veľvyslanec prehliadke juhovýchodného bastiónu zámku. Na rekonštrukciu jeho vonkajšieho múra i vnútorného areálu, kde bola nainštalovaná vonkajšia muzeálna expozícia, získalo Mesto Holíč prevažnú časť financií z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.
13