Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Výtvarná súťaž Ochranárik mala rekordný počet prác

titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov okresného kola, ktorého organizátorom bol opäť Okresný úrad Skalica, sa konalo 30. novembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku. Zo zaslaných 283 súťažných prác porota ocenila v každej kategórii tri najlepšie výtvarné práce.
13