Imatrikulácie holíčskych prvákov

titulka imatrikulacie23. a 24. októbra prežívali svoj veľký deň prváci z holíčskych základných škôl na Bernolákovej i Školskej ulici. V rámci slávnostnej imatrikulácie, spojenej s programom, ktorý nacvičili spolu s ich učiteľkami, boli oficiálne prijatí do cechu žiackeho svojej školy.
13