Poďakovanie dobrovoľným darcom krvi

titulka darciMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 363 darcov krvi. Viac ako tretina z nich prijala pozvanie Mesta Holíč na tradičné stretnutie, ktoré sa konalo 9. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
Aj tohtoročné podujatie bolo verejným poďakovaním dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia, bez nároku na odmenu.
13